Sverige


12 Daler
1761 SS.82 1-/2 Nr105645, rifter kr 4 500,-