Sverige


12 Skilling Banco
1845 SS.30 1-/2 Nr.35505, rifter og hull kr 500,-
1846 P.A101b 1 Nr.11627 flekker kr 1 200,-
1847 P.A101b 1/1+ Nr.55434 små flekker kr 1 500,-
1849 P.A101b 1/1+ Nr.16410 kr 1 800,-