Sverige


1 Riksdaler
1823 P.A117c 1 Nr. 5778 kr 4 900,-
1830 P.A117c 1/1- Nr.44743 kr 4 200,-
1832 P.A117c 1- Nr.29066 rifter tapet kr 2 500,-