Sverige


14 Kopparskilling
1803 P.A97 1- Nr.44030, rifter, kr 800,-
1804 P.A97 1+ Nr.46777 avrevet bit nedre midt kr 1 800,-