Sverige


6 Daler KM
1776 SS.35 1/1- 13947, rifter/tears kr 5 500,-