Sverige


1 Riksdaler
  1790 SS.81 1- 8248 Prov. Myntauktioner i Sverige 25/485, Sven Svenssons samlinger, reparert og blekkskrift revers kr 7 500,-