Sverige


9 Dalar kopparmynt
  1769 SS.63 2 Nr ? Rifter, oppklebet kr 3 500,-