Sverige


.
1776 . 1 Kongelig Majestets kunngjørelse og forordning rikets mynt og penninger. Stockholm slott 27 November 1776 kr 5 000,-
1811 . 01 Kongelig Majestets kungjørelse angående, tils Widare forbuden utførsel af Swenskt guldmynt og utlandska guld og Silfwer myntsorter, Stockholm slott 9 oktober 1811. 6 sider kr 5 000,-
1820 . 1 Kongelig Majestets kungørelse om ett nytt kopparmynt, 4 sider. Stockholm 3 Mai 1820, rifter kr 2 500,-