Utlandet


Bulgaria
2 Leva  
  2005 . Proof 1,24 gram 999 gold kr 900,-
5 Leva  
  2002 KM.259 Proof Olympic cyclist kr 600,-
  2002 KM.264 Proof Olympic running kr 600,-
  2002 KM.261 Proof Olympic wrestling kr 600,-
  2002 KM.263 Proof Olympic founder Pierre du Coubertin kr 600,-
  2002 KM.258 Proof Olympic archer kr 600,-
  2002 KM.260 Proof Olympic fencing kr 600,-
  2002 KM.266 Proof Olympic tennis kr 600,-
  2002 KM.265 Proof Olympic swimming kr 600,-
  2002 KM.267 Proof Olympic weight lifting kr 600,-
  2002 KM.258 Proof Olympic archer 1,24 gram 9999 gold kr 650,-
  2002 KM.266 Proof Olympic tennis 1,24 gram 9999 gold kr 650,-
  2002 KM.265 Proof Olympic Swimming 1,24 gram 9999 gold kr 650,-
  2002 KM.263 Proof Olympic founder Pierre du Coubertin 1,24 gram 9999 gold kr 650,-
  2002 KM.260 Proof Olympic fencing 1,24 gram 9999 gold kr 650,-
  2002 KM.259 Proof Olympic cyclist 1,24 gram 9999 gold kr 650,-
  2002 KM.261 Proof Olympic wrestling 1,24 gram 9999 gold kr 650,-
  2002 KM.264 Proof Olympic running 1,24 gram 9999 gold kr 650,-
  2002 KM.262 Proof Olympic gymnastics 1,24 gram 9999 gold kr 650,-
  2002 KM267 Proof OlympicWeight lifting 1,24 gram 999 gold kr 650,-
  2002 KM.267 Proof 1,24 gram 999 gold Olympic weight lifting kr 650,-
  2002 KM.264 Proof 1,24 gram 999 gold Olympic Running kr 650,-
  2002 KM.258 Proof 1,24 gram 999 gold Olympic archer kr 650,-
  2002 KM.265 Proof 1,24 gram 999 gold Olympic swimming kr 650,-
  2002 KM.259 Proof 1,24 gram 999 gold Olympic cyclist kr 650,-
  2002 KM.266 Proof 1,24 gram 999 gold Olympic tennis kr 650,-
  2002 KM.261 Proof 1,24 gram 999 gold Olympic tennis kr 650,-
  2002 KM.262 Proof 1,24 gram 999 gold Olympic gymnastics kr 650,-
  2002 KM.263 Proof 1,24 gram 999 gold Olympic Pierre du Coubertin kr 650,-
  2002 KM.260 Proof 1,24 gram 999 gold Olympic fencing kr 650,-