Sverige


10 Kroner
  1894 Sieg 87 01/0-0 . kr 2 800,-