Utlandet


Sweden
1 Krone  
  1884 . VK . kr 40,-
  1897 . 1- . kr 30,-
  1901 . VK . kr 40,-
  1903 . 1 . kr 70,-
1904 SM.78 01 AU 55 kr 1 200,-
  1907 KM.772 1+ . kr 185,-
  1907 KM.772 1 . kr 40,-
  1914 KM.786.1 1 . kr 30,-
  1915 KM.557.1 1+/01 . kr 80,-
  1915 KM.785.1 1 . kr 30,-
  1918 KM.786 1 . kr 100,-
  1918 KM.786 1/1- . kr 70,-
  1928 KM.786.2 1 . kr 30,-
  1931 KM.786.2 01 . kr 100,-
  1931 KM.557.2 1+/01 . kr 75,-
  1932 KM.557.2 1+/01 . kr 75,-
  1939 KM.787 0 . kr 125,-
  1940 SM.59 01 . kr 30,-
  1940 SM.59 1+ . kr 30,-
  1943 KM.814 0/01 . kr 125,-
  1953 KM.826 0 . kr 225,-
  1953/2 KM.586 0 . kr 225,-
  1956 KM.826 0 . kr 210,-
  1959 KM.826 0/01 . kr 300,-
1 Skilling  
  1805 KM.596 1-/2 . kr 40,-
  1820 KM.597 1- . kr 40,-
  1821 KM:412 1/1+ renset . kr 70,-
1 ör  
  1624 KM.57.1 1- Hull kr 210,-
  1637 KM.153 1 . kr 800,-
  1666 SM.223 1 . kr 270,-
  1667 KM.250. SM.224 1 . kr 320,-
  1668 KM.250. SM.225 1 . kr 310,-
  1672 FIRST KM.250 1 . kr 600,-
  1676 SM.347 1 . kr 700,-
1 Øre  
  1761 SM.182 1- Adolf Fredrik I 1751-177 kr 120,-
  1905 SM.229 0 . kr 180,-
  1916 KM.552.2 1+ . kr 30,-
  1916 KM.552.2 1 . kr 15,-
1/2 ör  
  1565 SM.39 1- . kr 520,-
1/3 Skilling  
  1846 SM.112 1- . kr 35,-
  1850 KM.657 1+ . kr 100,-
  1850 KM.657 1 irr kr 40,-
1/4 Skilling  
  1817 KM.592 1 . kr 300,-
  1821 KM.595 1+ . kr 90,-
  1828 KM.595 1+ irr kr 50,-
1/6 Riksdaler  
1844 SM.121 01 . kr 220,-
  1844 SM.121 1+ . kr 75,-
  1846 SM.123 1+ . kr 170,-
  1846 SM.123 1+ . kr 150,-
  1847 SM.124 1+/01 . kr 100,-
  1847 SM.124 1+ . kr 60,-
  1847 SM.124 1+ . kr 80,-
  1847 KM.656 1+ . kr 60,-
  1847 SM.124 1 . kr 30,-
  1849 SM.125 01 . kr 135,-
  1849 SM.125 1+/01 . kr 100,-
  1849 SM.125 1+ . kr 55,-
  1850 SM.126 0/01 . kr 420,-
  1850 SM.126 01 . kr 260,-
  1850 SM.126 1+/01 . kr 140,-
  1850 SM.126 1 . kr 60,-
  1851 SM.127 01 . kr 160,-
  1851 SM.127 1+/01 . kr 120,-
  1851 SM.127 1+ . kr 80,-
  1851 SM.127 1+ . kr 80,-
  1851 SM.127 1 . kr 30,-
  1852 SM.128 1+/01 . kr 100,-
  1852 SM.128 1+ . kr 60,-
  1852 SM.128 1 . kr 50,-
  1852 SM.128 1- . kr 20,-
  1853 SM.129 1 . kr 70,-
1854 SM.130 1+ . kr 60,-
  1854 SM.130 1 . kr 30,-
  1855 SM.131 0/01 . kr 250,-
  1855 SM.131 0/01 . kr 400,-
  1855 SM.131 01 . kr 135,-
  1855 KM.656 01 . kr 100,-
  1855 SM.131 1+/01 . kr 100,-
  1855 SM.131 1+ . kr 60,-
1/6 ör  
  1666 SM.356b 1- . kr 100,-
  1667 KM.254 1- . kr 80,-
  1844 KM.451 01 . kr 275,-
10 øre  
1858 KM.683 1 . kr 100,-
  1872 SM.42 1+ ripe/scratch kr 1 100,-
1ör  
1939 . 0 . kr 50,-
2 Kroner  
  1876 KM.521 1- . kr 80,-
  1877 KM.521 1- . kr 100,-
  1880 . 1- och kr 90,-
  1880 . 1- och kr 90,-
  1893 . 1 kanthakk kr 350,-
  1897 KM.762 0 . kr 450,-
  1897 KM.762 01 Jubileum kr 140,-
  1897 SM.53 1+ montert kr 100,-
1897 KM.761 1 . kr 75,-
  1900 S.60 1 . kr 125,-
1903 . 1 . kr 190,-
1904 . . Oscar II kr 75,-
1907 . 1 . kr 125,-
1910 S.62 1 . kr 60,-
  1921 KM.567 01 400 års minne om Gustv Vasa kr 90,-
1921 . 1+ Jubileum kr 75,-
1926 KM.558 01 . kr 275,-
  1928 KM.558 01 . kr 500,-
1929 KM.787 0/01 . kr 750,-
1929 KM.787 01 . kr 275,-
1932 KM.805 0 Jubileum kr 250,-
  1938 KM.787 01 . kr 120,-
1944 SM.28 01 . kr 45,-
1947 . 01 . kr 30,-
1950/51 SM.34C 0 . kr 200,-
1958 KM.827 01 . kr 30,-
  1965 KM.827 0/01 . kr 30,-
1968 . . Gustav VI Adolf kr 20,-
1969 Gustav VI Adolf . . . kr 20,-
2 ör  
  1665 SM.334 1+ . kr 975,-
  1764 KM.310 1/1- pkt.Foran GV kr 150,-
  1765 SM.174 1 kanthakk kr 175,-
  1858 SM.136 1 . kr 30,-
2 øre  
  1760 KM.461 1/1- . kr 70,-
  1766 KM:461 1 . kr 70,-
  1766 KM.461 1 ripe kr 70,-
  1768 KM.461 2 . kr 20,-
  1857 KM.478 1 . kr 40,-
  1858 KM.478 1+/01 . kr 125,-
  1858 KM.478 1+ . kr 65,-
  1858 KM.478 1 . kr 30,-
  1858 KM.478 1 . kr 30,-
  1858 KM.478 1 . kr 40,-
  1858 KM.478 1- . kr 20,-
  1858/7 . 1 . kr 40,-
  1860 KM.491 1+ . kr 325,-
  1861 KM.491 1+ kanthakk kr 35,-
  1861 KM.491 1+ . kr 35,-
200 Kroner  
2001 S.126 0 . kr 300,-
25 Øre  
  1877 SM.94 1 . kr 140,-
1902 KM.739 01 Erik XIV kr 225,-
  1902 KM.739 01 . kr 225,-
1921 . 0/01 . kr 250,-
  1927 KM.785 01 . kr 150,-
5 Krone  
1971 . 0/01 jubileum kr 90,-
5 Kroner  
  1935 SM.3 1+ Jubileum kr 100,-
  1954 SM.3 0/01 . kr 120,-
  1954 SM.3 01 . kr 40,-
  1976 KM.605 0 . kr 25,-
1978 . 0 . kr 20,-
5 ör  
  1693 KM.2310. SM.186 1 . kr 290,-
  1693 SM.186 1/1- . kr 250,-
5 øre  
  1699 . 1 . kr 250,-
  1700 . 1+ . kr 250,-
  1862 KM.492 1/1+ . kr 150,-
  1872 . 1 . kr 20,-
  1877 . 1/1+ . kr 400,-
  1878 . 1+ . kr 160,-
  1897 KM:533 1+ . kr 75,-
  1909 KM.554 1+ . kr 85,-
  1909 KM.554 1/1+ . kr 50,-
  1913 KM.554 1+ . kr 100,-
  1914 KM.779 1+ . kr 160,-
  1914 KM.554.2 1/1+ noe pussa kr 50,-
50 Øre  
  1875 KM:519 1 . kr 100,-
  1875 KM.519 1- . kr 30,-
  1875 . 1-/2 kort tekst kr 30,-
  1883 SM.86 1 . kr 80,-
1883 SM.86 1/1- . kr 30,-
  1907 KM.546 1 . kr 30,-
  1928 KM.559 01 . kr 180,-
  1930 KM.559 01 . kr 200,-
  1935 KM.559 1+/01 . kr 90,-
  1935 KM.559 1+/01 . kr 90,-
  1935 KM.559 1+ . kr 30,-
  1938 KM.559 01 . kr 100,-
  1939 KM.559 0/01 . kr 125,-
  1948 KM.817 01 . kr 50,-
  1950 KM.817 01 . kr 30,-
  1953 KM.585 0/01 . kr 100,-
  1953 KM.585 01 . kr 40,-
1956 KM.825 0/01 . kr 90,-
  1956 KM.585 0/01 . kr 75,-
  1956 KM.825 01 . kr 30,-
  1956 KM.585 01 . kr 30,-
  1962 KM.837 0/01 . kr 150,-