Utlandet


New Caledonia
2 Francs  
  1949 KM.3 0 . kr 50,-
  1949 KM.3 01 . kr 25,-
  1977 KM.14 0 . kr 25,-
50 Centimer  
  1949 KM. 1 0 . kr 35,-