Utlandet


Nepal
1 Mohar  
  SE1695-1773 KM.472.2 1+ . kr 650,-
25 Rupees  
  1974 KM.839 0 Shah Dynasty kr 175,-
  1974 KM.839a Proof Shah Dynasty kr 200,-
Mohar  
  1722 KM.107 1 Bhatgaon kr 1 350,-
  NS 808 (1688) KM.206 1 Kingdom of Kathmandu kr 1 000,-
  NS 842 (1722) KM.108 1/1+ . kr 175,-