Utlandet


Kazakhstan
100 Tenge  
  2005 KM.191 Proof Torino Winter Olympics kr 500,-
  2005 KM.191 Proof Torino Winter Olympics kr 400,-
  2006 KM.? Proof Olympic Games-Boxing kr 450,-
  2006 KM.195 Proof Olympics-Boxers kr 650,-
  2006 KM.195 Proof Olympics 2008-Boxers kr 600,-