Utlandet


Indonesia
1 Cent  
  1857 KM. 307.2 1+ Neth.East Indies kr 40,-
  1857 KM. 307.2 1 irr Neth.East Indies kr 20,-
1/10 Gulden  
  1857 KM. 304 1- Neth.East Indies kr 10,-
  1858 KM. 304 1+ . kr 60,-
  1882 KM. 304 0/01 Neth.East Indies kr 125,-
2 1/2 Cents  
  1857 KM.308 1- Netherlands East Indies kr 75,-
  1857 KM. 308 1 irr Neth.East Indies kr 75,-
  1858 KM. 308 1- Neth.East Indies kr 40,-
  1858 KM. 308 1- Neth.East Indies kr 40,-
  1899 KM. 308 1+ Neth.East Indies kr 100,-
2 Cent s  
  1838 KM. 291 1- Sumatra kr 15,-
50 Avos  
  1951 KM. 7 0/01 . kr 225,-