Utlandet


Honduras
20 Centavos  
  1952 KM.73 1+ . kr 35,-