Utlandet


Greenland
1 Krone  
  1926 S.4.1 1+ . kr 150,-
  1960 Sieg.7 1+ . kr 150,-
  1964 KM.10a 1+ . kr 185,-
  1964 KM.10a 1+ . kr 185,-
  1964 KM.10a 1+ . kr 185,-
  1964 KM.10a 1+ Riper kr 100,-
  1964 KM.10a 1+ Kanthakk kr 100,-
  1964 KM.10a 1 . kr 100,-
  1964 KM.10a 1 . kr 100,-
  1964 KM.10a 01 . kr 250,-
  1964 KM.10a 1+/01 . kr 200,-
  1964 KM.10a 1+ . kr 185,-
2 Kroner  
  1944 KM.90a 0 Flekk kr 1 200,-
25 øre  
  1926 S.1 01 . kr 200,-
  1926 Sieg.2 1+ med hull kr 450,-
  1926 Sieg.1 1+ uten hull kr 200,-
  1926 S.2 1/1+ . kr 250,-
  1926 S.1. 10 . kr 100,-
50 Øre  
  1926 S.3 1+ . kr 150,-
  1926 Sieg.3 1 . kr 200,-