Sverige, etter 1874


Sett med mynter
  1968 . 0 1 Øre-2 Kroner kr 285,-
  1968 . 0 1 Øre-2 Kroner kr 285,-
  1968 . 0 1 Øre-2 Kroner kr 285,-
  1968 . 0 1 Øre-2 Kroner kr 285,-
  1969 . 0 1 Øre-2 Kroner kr 120,-
  1969 . 0 1 Øre-2 Kroner kr 120,-
  1970 . 0 8 mynter kr 90,-
  1970 . 0 1 Øre-2 Kroner kr 90,-