Sverige, etter 1874


10,50 øre,1 kr
  1969 . 0 sett kr 30,-