Sverige, etter 1874


2,5,10,25 øre,1 kr
  1968 . 0 sett kr 100,-