Sverige, etter 1874


10,25,50 øre,1,2 kr
  1948 . Prakt 0 Prakteksemplarer kr 2 000,-