Sverige, etter 1874


100 Kroner
  1983 KM.861 0 jub kr 200,-
  1983 KM.861 0 Invielsen av rigsdagshuset kr 200,-
  1983 KM.861 0 innvielse av rigsdagshuset kr 200,-
  1983 KM.861 0 Jubileum kr 200,-
  1983 S.94 0 Sveriges Riksdag kr 200,-
1983 Jubileum 0 . kr 200,-
  1983 KM.861 0 . kr 200,-
  1983 KM.861 0 . kr 200,-
  1983 KM.861 0 . kr 200,-
  1983 S.94 0 . kr 200,-
  1983 KM.861 0 Til minne om Innvielsen av Riksdagshuset kr 200,-
  1983 . 0/01 Sveriges Riksdag-Helgelandsholmen kr 200,-
  1983 S.94 BU Til Minne om Innvielsen av Riksdagshuset kr 200,-
  1984 KM.863 0 jub kr 200,-
  1984 KM.863 0 Sikkerhet og nedrustningskonferansen kr 200,-
  1984 KM.863 0 Jubileum kr 200,-
  1984 S.95 0 Til minne om Sikkerhets og Nedrustningskonferansen kr 200,-
1984 Jubileum 0 . kr 200,-
  1984 KM.863 0 . kr 200,-
  1984 KM.863 0 . kr 200,-
  1984 S.95 0 . kr 200,-
  1984 KM.863 0 Til minne om Sikkerhets- og Nedrustningskonferansnen kr 200,-
  1984 S.95 BU Sikkerhets og nedrustningskonferansen kr 200,-
  1985 KM.865 0 jub kr 175,-
  1985 KM.866 0 jub kr 175,-
  1985 KM.864 0 jub kr 175,-
  1985 KM.865 0 Jubileum kr 200,-
  1985 KM.866 0 Jubileum kr 200,-
  1985 S.96 0 Verdensungdomsåret kr 200,-
  1985 S.98 0 Det Europeiske Musikkår kr 200,-
  1985 KM.864 0 Jubileum kr 200,-
  1985 KM.864 0 . kr 200,-
  1985 S.96 0 . kr 200,-
  1985 S.97 0 . kr 200,-
  1985 KM.864 0 Til minne om Verdensungdomsåret kr 200,-
  1985 KM.866 0 Til minne om skogets år 1985 kr 200,-
  1985 KM.865 0 Til minne om det europeiske musikkår 1985 kr 200,-
  1985 S.97 0 Skogens år kr 200,-
  1985 S.98 BU Musikkår kr 200,-
  1985 S.96 BU Verdensungdomsåret kr 200,-
  1988 KM.614.2 0 Delaware- lite hode - I kassett kr 200,-
  1988 KM.614.1 0 Delaware- stort hode-I kassett kr 300,-
  1988 KM.867.2 0 jub kr 200,-
  1988 KM.867.2 0 Delaware kr 200,-
  1988 KM.867.2 0 350 års minne om Delaware-lite hode kr 250,-
  1988 . 0 stort hode kr 300,-
  1988 . 0 lite hode kr 200,-
  1988 KM.867 0 Jubileum kr 300,-
  1988 KM.867.1 0 Jubileum kr 300,-
  1988 KM.867.1 0 Jubileum kr 300,-
  1988 KM.867 0 Lite hode kr 200,-
  1988 KM.867.1 0 350 års minne om Delaware-stort hode kr 300,-
  1988 S.99 BU Delaware kr 250,-
  1988 KM.867.2 0 Delaware kr 200,-