Sverige, etter 1874


5 Kroner
  1935 KM.806 0/01 Jubileum kr 200,-
  1935 KM. 570 01 500 års minne for Sveriges Riksdag kr 150,-
  1935 KM. 570 01 500 års minne for Sveriges Riksdag kr 150,-
  1935 KM.570 01 500 års minne for Sveriges riksdag kr 150,-
  1935 SM.3 01 Jubileum kr 200,-
  1935 . 1+/01 . kr 150,-
  1935 KM.806 1+/01 Jubileum kr 150,-
  1935 SM.3 1+/01 . kr 150,-
  1935 . 1 . kr 150,-
  1935 SM.3 1+/01 liten ripe Jubileum kr 150,-
  1952 KM.828 0 jub kr 175,-
  1952 KM.828 0 jub kr 175,-
  1952 KM.828 0 jub kr 175,-
  1952 KM.828 0 jub kr 175,-
  1952 KM.828 0 jub kr 175,-
  1952 KM.828 0 jub kr 175,-
  1952 KM.828 0 jub kr 175,-
  1952 KM.828 0 jub kr 175,-
  1952 KM.828 0 jub kr 175,-
  1952 KM.828 0 jub kr 175,-
  1952 KM. 588 0/01 Gustaf VI Adolfs 70 års føedselsdag kr 250,-
  1952 KM. 588 0/01 Gustaf VI Adolfs 70 års føedselsdag kr 250,-
  1952 KM.588 0/01 Gustaf VI Adolfs 70 årsdag kr 200,-
  1952 KM.828 0/01 Jubileum kr 250,-
  1952 KM. 588 01 Gustaf VI Adolfs 70 års føedselsdag kr 150,-
  1952 . 01 . kr 150,-
  1952 KM. 588 01 Gustaf VI Adolfs 70 års fødselsdag kr 150,-
  1952 KM.828 01 . kr 125,-
  1952 KM.828 01 Jubileum kr 175,-
  1952 KM.828 01 . kr 150,-
  1952 KM.828 01 JUB kr 150,-
  1952 KM.828 01 Gustaf VI Adolfs 70-årsdag kr 165,-
  1952 SM.2 01 Jubileum kr 165,-
  1952 SM.2 1+ Jubileum kr 95,-
  1952 SM.2 01 noe irr Jubileum kr 100,-
  1954 SM.3 0 . kr 185,-
  1954 KM. 589 0/01 . kr 75,-
  1954 SM.3 0/01 . kr 200,-
  1954 SM.3 0/01 . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 75,-
  1955 KM.589 0 . kr 130,-
  1955 . 0 . kr 150,-
  1955 SM.4 0 . kr 165,-
  1955 SM.4 0/01 . kr 100,-
  1955 SM.49 0/01 . kr 100,-
  1955 KM. 589 01 . kr 75,-
  1955 KM. 589 01 . kr 75,-
  1955 KM.829 01 . kr 75,-
  1955 KM.829 01 . kr 75,-
  1955 KM.829 01 . kr 75,-
  1955 SM.4 01 . kr 165,-
  1955 SM.4 01 . kr 45,-
  1955 SM.4 1+/01 . kr 50,-
  1955 SM.4 1+ . kr 40,-
  1959 KM.830 0 jub kr 90,-
  1959 KM.830 0 jub kr 90,-
  1959 KM.830 0 jub kr 90,-
  1959 KM.830 0 jub kr 90,-
  1959 KM.830 0 jub kr 90,-
  1959 KM.830 0 jub kr 90,-
  1959 KM.830 0 jub kr 90,-
  1959 KM.830 0 jub kr 90,-
  1959 KM.830 0 Jubileum kr 150,-
  1959 KM.830 0 . kr 125,-
  1959 SM.5 0 Jubileum kr 150,-
  1959 KM. 590 0/01 150 års minne for regjeringsformen kr 100,-
  1959 KM.590 0/01 150 års minne for regeringsformen kr 75,-
  1959 KM.830 0/01 150 års minne for regjeringsformen kr 100,-
  1959 SM.5 0/01 Jubileum kr 100,-
  1959 SM..5 0/01 Jubileum kr 120,-
  1959 KM.830 01 JUB kr 150,-
1959 Jubileum 01 . kr 75,-
  1959 . 01 . kr 75,-
  1959 KM.830 0 Prakt Jubileum kr 250,-
  1960 KM.839 0 jub kr 75,-
  1960 KM.839 0 jub kr 75,-
  1960 KM.839 0 jub kr 75,-
  1960 KM.839 0 jub kr 75,-
  1960 KM.839 0 jub kr 75,-
  1960 KM.839 0 jub kr 75,-
  1962 KM.838 0 jub kr 275,-
  1962 KM.838 0 jub kr 275,-
  1962 KM.838 0 jub kr 275,-
  1962 KM.838 0 jub kr 275,-
  1962 KM.838 0 jub kr 275,-
  1962 KM.838 0 jub kr 275,-
  1962 KM.838 0 Jubileum kr 500,-
  1962 KM.838 0 JUB kr 400,-
1962 Jubileum 0 . kr 475,-
  1962 SM.6 0 Jubileum kr 500,-
  1962 KM.838 0/01 Jubileum kr 375,-
  1962 KM. 594 0/01 Gustaf VI Adolfs 80 års føedselsdag kr 400,-
  1962 KM.594 0/01 Gustaf VI Adolfs 80 års dag kr 350,-
  1962 SM.6 0/01 . kr 375,-
  1962 KM.838 0/01 Gustaf VI Adolfs 80-års fødselsdag kr 350,-
  1962 KM.838 01 Jubileum kr 250,-
  1966 KM.595 0 100 års minne for to-kammer systemet kr 75,-
  1966 KM.839 0 Jubileum kr 75,-
  1966 KM.595 0 100 års minne for 2 kammersystemet kr 75,-
  1966 KM.839 0 JUB kr 75,-
  1966 SM.7 0 Jubileum kr 75,-
  1966 KM.839 0 100 års minne for to-kammer systemet kr 75,-
  1966 SM.7 0 Jubileum kr 55,-
  1966 SM.7 0 Jubileum kr 55,-
  1966 KM. 595 0/01 100 års minne for to-kammer systemet kr 75,-
  1966 KM. 595 0/01 100 års minne for to-kammer systemet kr 75,-
  1966 KM. 595 0/01 sølv, jubileum kr 75,-
  1966 KM. 595 0/01 100 års minne fot to-kammer systemet kr 75,-
  1966 KM. 595 0/01 100 års minne for to-kammer systemet kr 75,-
  1966 KM. 595 0/01 100 års minne for to-kammer systemet kr 75,-
  1966 KM. 595 0/01 100 års minne for to-kammer systemet kr 75,-
  1966 KM.839 0/01 Jubileum kr 75,-
  1966 . 0/01 . kr 75,-
  1966 SM.7 0/01 Jubileum kr 45,-
  1966 SM.7 0/01 Jubileum kr 45,-
  1966 KM. 595 01 100 års minne for to-kammer systemet kr 75,-
  1966 . 01 . kr 75,-
  1966 KM.839 01 Jubileum kr 75,-
  1972 SM.9 0/01 . kr 10,-