Sverige, etter 1874


5 Øre forskjellige år
  . . VK 1874,75,78,81-84,91,92,95,97-99,1901-03,05-07 kr 400,-
  . . VK 1875,76,82,85,89-92,1895-1903,05-07 kr 400,-
  . . VK 1874,1875,83,84,86-88,97-99 kr 500,-
  . . VK 1875,76,82,85,89-92,95,96 kr 300,-
  . . VK 1875,76,82,89-92,96-98 kr 300,-
  . . VK 1875,76,82,90-92,96-99 kr 300,-
  . . VK 1875+76+90+1896-1902 kr 250,-
  . . VK 1875,76,90,1896-1900,02,05 kr 250,-
  . . VK 1874,75,77,78,81,83,84,86-88 kr 600,-
  . . VK 1874,75,77,78,83,84,86-88,96 kr 550,-
  . . VK 1875,83,87,88,1897-1900,02,05 kr 400,-
  . . VK 1875,83,88,1898-1900,02,05-07 kr 250,-