Sverige, etter 1874


2 Øre
  1746 KM.437 1/1+ Smalt skjold kr 250,-
  1749 KM.437 1/1+ . kr 200,-
  1749 KM.437 1 . kr 200,-
  1750 KM.437 2 . kr 50,-
  1759 KM.461 1+ irr . kr 400,-
  1759 KM.461 1/1+ kanthakk . kr 200,-
  1760 KM.461 1+ . kr 300,-
  1760 KM.461 1 . kr 175,-
  1760 KM.461 1/1- . kr 95,-
  1760 KM.461 1 irr . kr 125,-
  1760 KM.461 1 irr . kr 125,-
  1760 KM.461 1 korrodert . kr 75,-
  1760 KM.461 1/1- irr . kr 65,-
  1761 KM.461 1-/2 . kr 50,-
  1761 KM.461 1 hakk . kr 125,-
  1761 KM.461 1/1+ blankettfeil . kr 200,-
  1762 KM.461 1+ . kr 300,-
  1762 KM.461 1 . kr 175,-
  1762 KM.461 1 . kr 175,-
  1762 KM.461 1/1- . kr 95,-
  1763 KM.461 1/1+ . kr 300,-
  1763 KM.461 1 . kr 225,-
  1763 KM.461 1/1+ irr . kr 175,-
  1764 KM.461 1 . kr 175,-
  1764 KM.461 1 . kr 180,-
  1765 KM.461 1 . kr 180,-
  1765 KM.461 1 . kr 200,-
  1765 KM.461 1 Blankettfeil . kr 125,-
  1766 KM.461 1+ . kr 300,-
  1766 KM.461 1/1+ . kr 225,-
  1766 KM.461 1 . kr 175,-
  1766 KM.461 1 irr,kanthakk kr 85,-
  1766 KM.461 1/1- . kr 95,-
  1766 KM.461 1 irr . kr 125,-
  1766 KM.461 1+ svakt preg . kr 275,-
  1767 KM.461 1 . kr 175,-
  1767 KM.461 1 irr . kr 125,-
  1768 KM.461 1/1- Korrodert kr 40,-
  1768 KM. 461 2 . kr 40,-
  1768 KM.461 1 irr . kr 125,-
  1857 SM.135b 0 . kr 750,-
  1857 KM.668 1+/01 . kr 150,-
  1857 KM. 478 1/1+ . kr 70,-
  1857 KM.478 1 . kr 40,-
  1857 KM.688 1 . kr 60,-
  1857 KM.688 1 . kr 35,-
  1857 SM.135 1 . kr 35,-
  1857 . 1- . kr 25,-
  1858 SM.136 0 . kr 750,-
  1858 SM.136 0/01 . kr 500,-
  1858 SM.136a 0/01 . kr 500,-
  1858 KM.478 1+ . kr 75,-
  1858 . 1+ . kr 80,-
  1858 . 1+ . kr 70,-
  1858 . 1+ . kr 75,-
  1858 KM.478 1 . kr 40,-
  1858 KM.478 1 . kr 40,-
  1858 KM.478 1 irr kr 30,-
  1858 . 1 . kr 50,-
  1858 KM.688 1 . kr 60,-
  1858 KM.688 1 . kr 50,-
  1858 SM.136 1 . kr 35,-
  1858 KM. 478 1/1- . kr 40,-
  1858/7 . 1 . kr 70,-
  1858/7 . 1 . kr 50,-
  1860 KM.491 1+ . kr 325,-
  1860 KM.706 1 . kr 100,-
  1861 KM.706 0 . kr 500,-
  1861 KM.491 01 . kr 150,-
  1861 KM.706 01 . kr 200,-
  1861 KM.491 1+ irr kr 45,-
  1861 KM.491 1+ flekk kr 60,-
  1861 KM.491 1+ . kr 85,-
  1861 KM.491 1+ irr kr 45,-
  1861 KM.491 1+ kanthakk,irr kr 40,-
  1861 KM.491 1+ Riper kr 50,-
  1861 . 1+ . kr 80,-
  1861 KM.706 1+ . kr 70,-
  1861 KM.706 1+ . kr 100,-
  1861 . 1+ . kr 100,-
  1861 KM.491 1/1+ . kr 60,-
  1861 KM.491 1/1+ . kr 60,-
  1861 KM.491 1 . kr 50,-
  1861 KM.491 1 . kr 40,-
  1861 KM.491 1 irr kr 40,-
  1861 . 1 . kr 50,-
  1861 KM.491 1 kanthakk,irr kr 40,-
  1863 KM.491 0/01 . kr 250,-
  1863 KM.491 01 . kr 165,-
  1863 KM. 491 01 . kr 150,-
  1863 KM.706 01 . kr 225,-
  1863 KM.491 1+ . kr 85,-
  1863 KM.706 1+ . kr 70,-
  1863 KM.706 1+ . kr 70,-
  1863 . 1+ . kr 100,-
  1863 . 1+ . kr 75,-
  1863 KM.491 1/1+ . kr 60,-
  1863 KM.491 1 . kr 50,-
  1863 . 1 . kr 40,-
  1863 . 1 . kr 60,-
  1863 SM.63a Proof . kr 1 500,-
  1864 SM.64 0 . kr 690,-
  1864 SM.64 0 . kr 690,-
  1864 SM.64 0/01 . kr 400,-
  1864 KM.491 1+/01 irr kr 80,-
  1864 . 1+/01 . kr 100,-
  1864 KM.491 1+ . kr 85,-
  1864 KM.706 1+ . kr 100,-
  1864 KM.491 1+ irr kr 45,-
  1864 KM.491 1+ . kr 75,-
  1864 KM.491 1/1+ . kr 60,-
  1864 KM.491 1 . kr 50,-
  1864 KM.491 1 . kr 50,-
  1864 KM.491 1 riper kr 40,-
  1864 KM.491 1 kanthakk kr 40,-
  1864 KM.491 1 blankettfeil kr 40,-
  1864 KM.491 1 korrodert kr 40,-
  1864 KM.706 . Kanthakk kr 70,-
  1866 KM.706 0/01 . kr 400,-
  1866 KM.491 01 . kr 200,-
  1866 . 1 . kr 40,-
  1867 SM.67a 0 Prakt kr 900,-
  1867 SM.67a 0/01 . kr 475,-
  1867 KM.706 01 . kr 200,-
  1867 KM.491 1+/01 . kr 140,-
  1867 KM.491 1+ irr kr 50,-
  1867 KM.491 1+ . kr 80,-
  1867 KM. 491 1 . kr 55,-
  1867 KM.491 1 . kr 50,-
  1867 KM.706 1 . kr 60,-
  1871 . 0 . kr 600,-
  1871 KM.706 0/01 . kr 250,-
  1871 KM.706 01 . kr 165,-
  1871 KM.491 1+/01 . kr 130,-
  1871 KM.491 1+ . kr 85,-
  1871 KM.491 1+ renset kr 50,-
  1871 KM.491 1+ irr kr 45,-
  1871 KM.491 1+ irr kr 45,-
  1871 KM.491 1/1+ . kr 60,-
  1871 KM.491 1 . kr 50,-
  1871 KM.491 1 irr kr 35,-
  1871 . 1 . kr 30,-
  1872 SM.69 0/01 . kr 350,-
  1872 KM.491 1+/01 . kr 90,-
  1872 KM.491 1+/01 . kr 85,-
  1872 KM.706 1+/01 . kr 80,-
  1872 KM.491 1+ . kr 60,-
  1872 KM.491 1+ irr kr 40,-
  1872 KM.491 1+ . kr 60,-
  1872 SM.69 1+ . kr 50,-
  1872 KM.706 1/1+ . kr 45,-
  1872 KM.491 1/1+ . kr 35,-
  1872 KM.491 1/1+ . kr 40,-
  1872 KM.706 1 . kr 35,-
  1872 KM.706 1 irr kr 30,-
  1872 KM.706 1 blankettfeil kr 30,-
  1872 KM.706 1 blankettfeil kr 30,-
  1872 SM.69 1++ . kr 70,-
  1873 KM.729 0 . kr 1 400,-
  1873 . 0 . kr 1 200,-
  1873 KM.729 0/01 . kr 800,-
  1873 KM.729 0/01 . kr 650,-
  1873 KM.508 01 . kr 400,-
  1873 KM.508 01 . kr 450,-
  1873 . 01 . kr 500,-
  1874 SM.167 1 . kr 20,-
  1876/75 KM.515 1 . kr 275,-
  1878 KM. 524 1+ . kr 225,-
  1878 KM.746 1+ . kr 250,-
  1879 KM.746 1+/01 . kr 200,-
  1883 KM.746 0/01 . kr 500,-
  1883 KM.746 01 . kr 170,-
  1884 SM.177A 1/1- Åpent 4-tall kr 20,-
  1889 KM.746 01 . kr 300,-
  1889 . 01 . kr 200,-
  1894 KM. 524 1+ . kr 375,-
  1894 KM. 524 1+ . kr 375,-
  1896 SM.188 1/1+ . kr 15,-
  1905 . 01 . kr 75,-
  1907 SM.198 1+ . kr 15,-
  1917 KM.561 0/01 . kr 250,-
  1917 KM.561 01 . kr 50,-
  1917 KM. 561 01 rust kr 45,-
  1917 KM. 561 01 . kr 45,-
  1917 KM. 561 01 . kr 45,-
  1918 KM.561 0/01 . kr 250,-
  1918 KM.561 01 . kr 150,-
  1918 KM.790 01 noe rust jern kr 70,-
  1919 KM.778 01 . kr 80,-
  1920 KM.553 0/01 . kr 120,-
  1920 SM.233 01 . kr 60,-
  1921 SM.234 0/01 . kr 125,-
  1923 KM.778 1+ . kr 35,-
  1925 KM.778 01 . kr 45,-
  1930 KM.778 01 . kr 35,-
  1934 KM.778 01 . kr 35,-
  1935 KM.553 0/01 . kr 75,-
  1935 KM.553 01 . kr 30,-
  1935 KM.778 01 . kr 25,-
  1935 KM.553 1+/01 . kr 20,-
  1936 KM.778 01 . kr 70,-
  1938 KM.553 0/01 . kr 70,-
  1938 KM.553 01 . kr 25,-
  1938 KM.553 1+ . kr 10,-
  1939 KM.778 0/01 . kr 60,-
  1940 KM.553 01 . kr 25,-
  1940 KM.553 1+/01 . kr 15,-
  1941 KM.553 0/01 . kr 50,-
  1941 KM.553 0/01 . kr 50,-
  1941 KM.778 0/01 . kr 50,-
  1941 KM.778 01 . kr 20,-
  1942 KM.811 0 . kr 200,-
  1942 KM.561 0/01 . kr 70,-
  1942 KM.561 01 . kr 20,-
  1946 KM.811 0/01 jern kr 70,-
  1946 KM.561 01 . kr 40,-
  1946 KM.561 1+/01 . kr 20,-
  1947 KM.811 0 Jern kr 120,-
  1947 KM.811 0 Jern kr 120,-
  1947 KM.811 0 Jern kr 120,-
  1947 KM.811 0 Jern kr 120,-
  1947 KM.811 0 Jern kr 120,-
  1947 KM.811 0 Jern kr 120,-
  1947 KM.811 0 Jern kr 120,-
  1947 KM.811 0 Jern kr 120,-
  1947 KM.811 0 noe korrodert Jern kr 50,-
  1947 KM.811 0 noe korrodert Jern kr 50,-
  1947 KM.811 0 noe korrodert Jern kr 50,-
  1948 KM.811 0/01 noe korrodert Jern kr 30,-
  1949 KM.811 0 Jern kr 100,-
  1949 KM.811 01 jern kr 20,-
  1949 KM.811 0 noe korrodert Jern kr 50,-
  1949 KM.811 0/01 noe rust jern kr 30,-
  1950 KM.561 0 . kr 100,-
  1950 KM.811 0 Jern kr 100,-
  1950 KM.811 0 Jern kr 100,-
  1950 KM.811 0 . kr 100,-
  1950 KM.811 0/01 jern kr 40,-
  1950 KM.778 0/01 . kr 50,-
  1950 KM.811 0 noe korrodert Jern kr 50,-
  1952 KM.821 0 . kr 90,-
  1953 KM.821 0 . kr 65,-
  1954 KM.821 0 . kr 75,-
  1954 KM.821 0/01 . kr 40,-
  1962 KM.821 0 . kr 25,-