Sverige, etter 1874


1/2 Øre
  1566 . 1+ Kanthakk Erik XIV kr 1 000,-
  1720 KM.380 1 . kr 220,-
  1720 KM.380 1/1- . kr 120,-
  1857 KM.686 0 . kr 250,-
  1857 SM.141 0 . kr 350,-
  1857 SM.141 0/01 . kr 210,-
  1857 KM.476 0/01 . kr 225,-
  1857 SM.141 0/01 . kr 400,-
  1857 KM.476 01 . kr 125,-
  1857 SM.141 01 . kr 110,-
  1857 SM.141 01 . kr 110,-
  1857 KM.476 01 . kr 100,-
  1857 SM.141 01 . kr 200,-
  1857 SM.141 01 . kr 85,-
  1857 KM.686 01 . kr 100,-
  1857 KM.686 1+/01 . kr 75,-
  1857 KM.476 1+ . kr 50,-
  1857 KM.476 1+ . kr 60,-
  1857 KM.476 1+ irr kr 40,-
  1857 KM.476 1+ blankettfeil kr 40,-
  1857 KM.476 1+ riper kr 40,-
  1857 KM.686 1+ . kr 60,-
  1857 KM.476 1+ . kr 60,-
  1857 KM.476 1+ irr kr 50,-
  1857 SM.141 1+ . kr 50,-
  1857 KM.476 1 . kr 50,-
  1857 KM.476 1 . kr 40,-
  1857 KM.476 1 irr kr 30,-
  1857 KM.476 1 . kr 40,-
  1857 KM.476 1 . kr 50,-
  1857 KM.476 1 irr kr 40,-
  1857 KM.476 1 irr kr 40,-
  1858 KM.476 0/01 . kr 225,-
  1858 SM.142 0/01 . kr 210,-
  1858 SM.142a 0/01 . kr 175,-
  1858 Sm.142a 0/01 . kr 150,-
  1858 SM.142 01 . kr 85,-
  1858 KM.476 01 . kr 85,-
  1858 SM.142 01 . kr 85,-
  1858 KM.686 01 . kr 100,-
  1858 SM.142 01 bl feil kr 60,-
  1858 KM.686 01 . kr 80,-
  1858 KM.686 01 . kr 100,-
  1858 KM.686 01 . kr 100,-
  1858 KM.476 1+/01 . kr 60,-
  1858 KM.476 1+/01 . kr 60,-
  1858 KM.476 1+ . kr 50,-
  1858 KM.476 1+ . kr 50,-
  1858 KM.476 1+ irr kr 30,-
  1858 KM.476 1+ hakk kr 40,-
  1858 KM.476 1+ irr kr 30,-
  1858 KM.686 1+ . kr 60,-
  1858 KM.476 1+ irr kr 50,-
  1858 KM.476 1+ . kr 60,-
  1858 KM.686 1+ . kr 60,-
  1858 KM.476 1+ blankettfeil kr 40,-
  1858 SM.142 1+ . kr 50,-
  1858 SM.142 1+ . kr 50,-
  1858 SM.142 1+ . kr 50,-
  1858 KM.686 1+ . kr 35,-
  1858 KM.476 1 . kr 40,-
  1858 KM.476 1 . kr 30,-
  1858 KM.476 1 irr kr 25,-
  1858 KM.476 1 . kr 30,-
  1858 KM.476 1 irr kr 25,-
  1858 KM.476 1 sammenpresset kr 25,-
  1858/57 SM.142b 0 . kr 1 900,-
  1867 KM.500 0/01 . kr 400,-
  1867 SM.81a 0/01 . kr 875,-
  1867 KM:560 0/01 . kr 800,-
  1867 SM.81 0/01 . kr 500,-
  1867 KM.686 0/01 . kr 500,-
  1867 KM.500 01 . kr 300,-
  1867 KM.500 1+/01 irr kr 150,-