Sverige, før 1874


1/6 Skilling
  1830 KM.425 01 buklet,irr kr 70,-
  1830 KM.625 1+ irr kr 50,-
  1830 KM.625 1 irr kr 40,-
  1830 KM.625 1 . kr 55,-
  1830 KM.425 1 irr kr 40,-
  1830 KM.625 1/1- . kr 40,-
  1831 KM.625 1+ . kr 195,-
  1831 KM.625 1 . kr 110,-
  1831 KM.625 1 . kr 125,-
  1832 SM.136b 0 . kr 500,-
  1832 SM:136b 0/01 . kr 300,-
  1832 SM.136B 0/01 . kr 300,-
  1832 KM.634 01 . kr 165,-
  1832 KM.634 01 irr kr 70,-
  1832 KM.434 01 bar hals kr 600,-
  1832 . 01 uten perlering kr 450,-
  1832 KM.433.2 1+/01 . kr 120,-
  1832 KM.634 1+/01 . kr 110,-
  1832 KM.634 1+/01 blankettfeil/hakk kr 70,-
  1832 KM.433.2 1+/01 korrodert kr 70,-
  1832 KM.433.2 1+/01 flekker kr 70,-
  1832 KM.433.2 1+/01 irr kr 80,-
  1832 KM.634 1+ . kr 80,-
  1832 KM.634 1+ . kr 80,-
  1832 KM.433.2 1+ . kr 80,-
  1832 KM.433.2 1+ irr kr 60,-
  1832 KM.433.2 1+ kanthakk kr 60,-
  1832 KM.633 1+ . kr 60,-
  1832 KM.633 1+ . kr 75,-
  1832 SM.136 1+ . kr 125,-
  1832 SM.136B 1/1+ . kr 40,-
  1832 SM.136B 1/1+ . kr 35,-
  1832 KM.634 1 . kr 50,-
  1832 . 1 . kr 50,-
  1832 KM.634 1+ kanthakk . kr 60,-
  1835 KM.639 1+ . kr 70,-
  1835 KM.639 1 . kr 50,-
  1835 KM.639 1 irr kr 50,-
  1836 KM.438 01 noe irr kr 110,-
  1836 på 1835 KM.639 1+ . kr 80,-
  1836 på 1835 KM.639 1+ . kr 80,-
  1836 på 1835 KM.639 1 . kr 50,-
  1836 på 1835 KM.639 1 irr kr 50,-
  1836 på 1835 KM.639 1 irr kr 50,-
  1836 på 1835 KM.639 1- . kr 40,-
  1839 SM.173 0 . kr 400,-
  1839 KM. 639 01 bl.feil kr 90,-
  1839 KM.438 01 noe irr kr 110,-
  1839 KM.639 1+ . kr 80,-
  1839 KM.639 1+ irr kr 80,-
  1839 KM.639 1+ kanthakk kr 80,-
  1839 KM.639 1 . kr 50,-
  1839 KM.639 1 irr kr 50,-
  1839 KM.639 1 . kr 50,-
  1840 KM.639 0/01 . kr 100,-
  1840 KM.639 01 kanthakk kr 125,-
  1840 KM.438 01 . kr 135,-
  1840 KM.639 01 . kr 150,-
  1840 KM.639 1+ irr kr 50,-
  1840 KM.639 1+ . kr 70,-
  1840 KM.639 1+ . kr 70,-
  1840 KM.639 1 . kr 50,-
  1840 KM.639 1 irr kr 50,-
  1840 KM.639 1 . kr 40,-
  1840 KM.639 1 HAKK kr 30,-
  1844 KM.656 1+ . kr 95,-
  1844 KM.656 1+ . kr 95,-
  1844 KM.656 1+ irr kr 50,-
  1844 KM.656 1 . kr 50,-
  1844 KM.451 1 . kr 50,-
  1844 SM.121 1 . kr 50,-
  1847 KM.656 0/01 . kr 100,-
  1847 KM.656 01 irr kr 70,-
  1847 KM.656 1+/01 . kr 125,-
  1847 KM.656 1+ irr kr 50,-
  1847 KM.656 1+ irr kr 50,-
  1847 KM.656 1+ . kr 70,-
  1847 KM.656 1+ . kr 70,-
  1847 KM.656 1+ . kr 70,-
  1847 KM.656 1+ irr kr 50,-
  1847 KM.656 1+ . kr 50,-
  1847 KM.656 1 irr kr 50,-
  1847 KM.656 1 irr kr 50,-
  1847 KM.656 1 . kr 50,-
  1847 KM.656 1 . kr 30,-
  1847 KM.656 1 . kr 50,-
  1847 KM.451 1 flekker kr 40,-
  1847 KM.451 1 irr kr 40,-
  1849 SM.125 0/01 . kr 350,-
  1849 KM.656 1+/01 . kr 110,-
  1849 KM.656 1+ . kr 75,-
  1849 KM.656 1+ . kr 75,-
  1849 SM.125 1+ . kr 125,-
  1849 KM.656 1 . kr 50,-
  1849 KM.656 1 . kr 50,-
  1849 KM.656 1 . kr 50,-
  1849 KM.451 1 irr kr 40,-
  1849 KM.451 1 korrodert kr 40,-
  1849 SM.125 1 . kr 40,-
  1850 SM.126 0 . kr 750,-
  1850 KM.656 1+ . kr 95,-
  1850 KM.656 1+ irr kr 60,-
  1850 KM.656 1+ . kr 95,-
  1850 KM.656 1 . kr 60,-
  1850 KM.656 1 . kr 60,-
  1850 KM.656 1- . kr 25,-
  1851 SM.127 0 . kr 500,-
  1851 sm.127 0/01 . kr 300,-
  1851 KM.656 01 irr kr 90,-
  1851 KM.656 1+/01 . kr 110,-
  1851 KM.451 1+/01 irr kr 80,-
  1851 KM.656 1+ irr kr 50,-
  1851 KM.656 1+ irr kr 50,-
  1851 KM.451 1+ . kr 70,-
  1851 KM.656 1+ IRR kr 50,-
  1851 SM.127 1+ . kr 85,-
  1851 KM.656 1 irr kr 40,-
  1851 KM.656 1 . kr 50,-
  1851 KM.451 1 . kr 50,-
  1851 KM.451 1 korrodert kr 40,-
  1852 KM.451 1+/01 . kr 120,-
  1852 KM.656 1+ . kr 75,-
  1852 KM.656 1+ . kr 75,-
  1852 KM.656 1+ irr kr 50,-
  1852 KM.451 1+ . kr 75,-
  1852 KM.656 1+ . kr 60,-
  1852 KM.656 1+ . kr 75,-
  1852 KM.656 1 . kr 50,-
  1852 KM.656 1 . kr 50,-
  1852 KM.656 1 irr kr 50,-
  1853 KM.451 01 . kr 350,-
  1853 KM.656 1+ . kr 150,-
  1853 KM.656 1+ irr kr 75,-
  1853 KM.451 1+ irr kr 80,-
  1854 KM.656 01 . kr 140,-
  1854 SM.130 01 . kr 145,-
  1854 KM.656 1+ . kr 70,-
  1854 KM.656 1+ . kr 70,-
  1854 KM.656 1+ irr kr 50,-
  1854 KM.656 1/1+ . kr 50,-
  1854 KM.656 1 . kr 50,-
  1854 KM.656 1 irr kr 50,-
  1854 KM.656 1 irr kr 50,-
  1854 KM.656 1 irr kr 40,-
  1854 SM.130 1 . kr 25,-
  1855 KM.656 01 kanthakk kr 125,-
  1855 KM.656 01 . kr 200,-
  1855 KM.656 1+ . kr 75,-
  1855 KM.656 1+ . kr 75,-
  1855 KM.451 1+ . kr 75,-
  1855 SM.131 1+ . kr 80,-
  1855 KM.656 1 . kr 50,-
  1855 KM.656 1 irr kr 40,-