Sverige, før 1874


1 ör
  1624 KM. 57.1 1- Hull kr 200,-
  1627 SM.149c 1- nykjøping, 4 hull kr 100,-
  1629 SM.136 1+ . kr 750,-
  1629 SM.136 1+ . kr 850,-
  1630 SM.138 1+ . kr 950,-
  1637 KM.153 1 . kr 750,-
  1648 KM.688 1/1+ reval kr 450,-
  1650 KM.162.2 1+ . kr 1 500,-
  1666 KM.250 1/1+ . kr 375,-
  1666 SM.223 1 . kr 250,-
  1667 KM.250 1/1+ . kr 375,-
  1667 KM.250.SM.224 1 . kr 290,-
  1671 SM.228 1+ . kr 550,-
  1672 FIRST KM.250 1 . kr 550,-
  1674 KM.250 1+ . kr 650,-
  1676 SM.347 1 . kr 675,-
  1711 SM.135 1 . kr 300,-
  1712 KM.250a 1 . kr 450,-
  1719 KM.364 1+ overpreg kr 300,-
  1719 KM.364 1 overpreg Phoebus kr 200,-
  1719 KM. 364.2 1 . kr 70,-
  1719 KM.364 1 . kr 100,-
  1719 KM.364 1 overpreg 1716 kr 300,-
  1719 SM.24a 1 . kr 150,-
  1719 KM. 364 1- . kr 50,-
  1719 KM. 364 1- . kr 50,-
  1719 SM.24B 1- . kr 60,-
  1719 SM.24b 1- . kr 150,-
  1720 SM.25 1- . kr 150,-
  1721 SM.345a 1/1- . kr 150,-
  1722 KM.382 1+ . kr 400,-
  1724 KM.382 1+ . kr 400,-
  1724 KM.383.1 1 . kr 60,-
  1725 KM.383.1 1 . kr 150,-
  1731 KM.416.1 1+ . kr 450,-
  1733 SM.168 1+ . kr 295,-
  1735 KM.382 01 . kr 900,-
  1735 SM.323 1/1- buklet kr 100,-
  1735 SM.323 1- . kr 75,-
  1738 SM.326 1/1- . kr 95,-
  1739 SM.327 1 kanthakk kr 150,-
  1739 SM.327 1 kanthakk kr 120,-
  1739 SM.327 1 . kr 290,-
  1742 SM.330 1- . kr 95,-
  1747 SM.335 1+ . kr 350,-
  1747 SM.335 1 . kr 150,-
  1748 KM.416.1 1+ . kr 325,-
  1749 SM.337B 1+ . kr 450,-
  1749 KM.416.1 1+ . kr 450,-
  1749 KM.416.1 1/1+ . kr 300,-
  1749 SM.337a 1 . kr 150,-
  1749 SM.340 1 . kr 175,-
  1750 KM.383.1 1+ . kr 350,-
  1750 KM.383.1 1+ . kr 350,-
  1750 KM.416.1 1 . kr 200,-
  1758 SM.167 1 . kr 175,-
  1759 SM.180 1 . kr 150,-
  1759 SM.180 1/1- . kr 95,-
  1759 SM.168 1- . kr 75,-
  1760 SM.181 1 . kr 135,-
  1760 SM.181 1 . kr 135,-
  1760 SM.181 1- . kr 75,-
  1761 SM.182 1+/01 kanthakk kr 500,-
  1761 KM.460 1/1+ . kr 300,-
  1761 SM.170 1- . kr 75,-
  1772 KM.512.1 1 . kr 120,-
  1858 l. korr 1 . kr 40,-
  1873 . 1+ . kr 80,-
  1873 . 1 . kr 50,-
  1875 . 1+ . kr 110,-
  1877 KM. 523 1+ . kr 220,-
  1878 KM. 523 1+ . kr 250,-
  1879 KM. 523 1+ . kr 120,-
  1880 KM. 528 1+/01 Oscar II kr 280,-
  1880 KM. 528 1+/01 . kr 280,-
  1919 . 1+ Jern kr 25,-
  1919 . 1/1+ Jern, litt rust kr 15,-
  1924 . 01 . kr 70,-
  1959 . 0 . kr 20,-