Myntsett


5 Kroner
  1986 . Prooflike Sandhill kr 750,-
  1991 . BU Norges Bank 175 år- Sandhill kr 400,-
  1995 . 0 FN - Sandhill kr 150,-
  1996 . BU Fram- Sandhill kr 150,-
  1997 . BU Posten 350 år- Sandhill kr 150,-
  1991 . 0 Sandhill kr 400,-
  1995 Norsk mynt I 1000 år 0 Sandhill kr 250,-
  1995 FN 0 Sandhill kr 150,-
  1995 . BU 1000 års utmynting I Norge- Sandhill kr 250,-
  1996 Fram 0 Sandhill kr 150,-
  1997 Posten 0 Sandhill kr 150,-