Myntruller


10 Øre
  1969 . 0 rull kr 800,-
  1970 . 0 50 stk mynter kr 2 500,-
  1972 . 0 rull kr 350,-
  1973 . 0 rull kr 400,-
  1974 . 0 rull kr 200,-
  1975 . 0 rull kr 200,-
  1976 . 0 Rull a 50 stk kr 175,-
  1976 . 0 . kr 200,-
  1976 . 0 rull kr 150,-
  1977 . 0 rull kr 150,-
  1978 . 0 . kr 200,-
  1978 . 0 . kr 200,-
  1978 . 0 rull kr 150,-
  1979 . 0 . kr 200,-
  1979 . 0 rull kr 150,-
  1980 . 0 rull, uten stjerne kr 100,-
  1980 . 0 rull, med stjerne kr 200,-
  1980 . 0 stjerne kr 200,-
  1980 . 0 stjerne kr 200,-
  1981 . 0 rull kr 150,-
  1982 . 0 . kr 150,-
  1982 . 0 rull kr 150,-
  1983 . 0 . kr 150,-
  1983 . 0 rull kr 150,-
  1984 . 0 . kr 150,-
  1984 . 0 rull kr 150,-
  1985 . 0 . kr 150,-
  1985 . 0 rull kr 150,-
  1986 . 0 . kr 150,-
  1986 . 0 rull kr 150,-
  1987 . 0 . kr 150,-
  1987 . 0 rull kr 150,-
  1988 . 0 . kr 150,-
  1988 . 0 rull kr 150,-
  1989 . 0 . kr 150,-
  1989 . 0 rull kr 150,-
  1990 . 0 . kr 150,-
  1990 . 0 rull kr 150,-
  1991 . 0 rull kr 50,-