Minnemynter


100 Kroner
  1982 . 0 . kr 250,-
  1982 . 0 . kr 250,-
  1982 . 0 . kr 250,-
  1982 . 0 Jubileum kr 250,-
  1982 . 0 . kr 250,-
  1982 KM.426 0 Kong Olav kr 200,-
  1982 . 0 . kr 250,-
  1982 . 0 . kr 250,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 300,-
  1982 . 0 . kr 250,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 250,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 250,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 Jubileum kr 250,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 Norges konge I 25 år kr 250,-
  1982 . 0 . kr 250,-
  1982 . 0 Jubileum kr 275,-
  1982 . 0 . kr 250,-
  1982 . 0 . kr 275,-
  1982 . 0 . kr 250,-
  1982 . 0 . kr 250,-
  1982 . 0/01 . kr 250,-
  1982 . 0/01 . kr 175,-
  1982 . 0/01 . kr 200,-