Norge etter 1874


1 Krone
  1875 . 1+/01 . kr 7 900,-
  1877 . 0/01 . kr 9 300,-
  1877 . 1+ Ripe kr 900,-
  1877 . 1- Flekker kr 300,-
  1877 . 1- Renset kr 300,-
  1897 . 1 Riper kr 500,-
  1898 . 1 Riper kr 700,-
  1900 . 1+ . kr 1 300,-
  1900 . 1/1+ Riper kr 700,-
  1900 . 1/1+ Kanthakk kr 700,-
  1900 . 1/1+ . kr 1 050,-
  1901 . 1/1+ . kr 1 450,-
  1908 . 1+ Uten plate kr 700,-
  1908 . 1+ Uten plate kr 700,-
  1908 . 1/1+ Små kanthakk kr 350,-
  1908 . 1 Montert kr 200,-
  1912 . 1/1+ . kr 650,-
  1912 . 1 . kr 450,-
  1913 . 1+ . kr 700,-
  1913 . 1+ . kr 750,-
  1914 . 01 . kr 700,-
  1914 . 1+/01 . kr 550,-
  1914 NM.19 1+/01 små riper kr 650,-
  1914 . 1+/01 . kr 600,-
  1914 . 1+/01 . kr 550,-
  1914 . 1+/01 . kr 600,-
  1914 . 1+/01 . kr 600,-
  1914 . 1+ . kr 650,-
  1914 NM.19 1+ . kr 390,-
  1914 . 1+ . kr 750,-
  1914 . 1+ . kr 475,-
  1914 . 1+ . kr 490,-
  1914 . 1+ . kr 650,-
  1914 NM.19 1+ . kr 625,-
  1914 . 1+ . kr 400,-
  1914 . 1+ . kr 450,-
  1914 . 1+ . kr 450,-
  1914 . 1+ . kr 450,-
  1914 . 1+ . kr 450,-
  1914 . 1+ . kr 450,-
  1914 . 1+ Ripe kr 300,-
  1914 . 1 Små hakk kr 200,-
  1914 . 1 . kr 300,-
  1914 . 1 . kr 300,-
  1915 . 1+/01 . kr 600,-
  1915 . 1+ . kr 450,-
  1915 NM.20 1+ . kr 450,-
  1915 . 1+ . kr 475,-
  1915 . 1+ . kr 495,-
  1915 . 1+ . kr 475,-
  1915 . 1+ . kr 525,-
  1915 . 1+ . kr 600,-
  1915 . 1+ . kr 450,-
  1915 . 1+ Kantskade kr 300,-
  1915 . 1+ . kr 450,-
  1915 . 1/1+ Noe irr kr 300,-
  1915 . 1 Riper kr 200,-
  1916 . 01 . kr 1 400,-
  1916 . 01 . kr 1 400,-
  1916 . 01 . kr 1 300,-
  1916 NM.21 1+/01 . kr 775,-
  1916 . 1+/01 . kr 750,-
  1916 . 1+/01 . kr 900,-
  1916 . 1+/01 . kr 900,-
  1916 . 1+/01 . kr 900,-
  1916 . 1+ . kr 550,-
  1916 . 1+ . kr 550,-
  1916 NM.21 1+ . kr 490,-
  1916 . 1+ . kr 750,-
  1916 . 1+ . kr 750,-
  1916 NM.21 1+ . kr 575,-
  1916 . 1+ Ripe, kanthakk kr 300,-
  1916 . 1+ Flekker kr 450,-
  1916 . 1+ . kr 550,-
  1916 . 1/1+ . kr 400,-
  1916 . 1/1+ . kr 400,-
  1917 . 01 . kr 700,-
  1917 . 01 . kr 550,-
  1917 . 1+/01 . kr 550,-
  1917 . 1+/01 . kr 550,-
  1917 . 1+/01 . kr 550,-
  1917 . 1+/01 . kr 550,-
  1917 . 1+/01 . kr 550,-
  1917 . 1+/01 Riper, kanthakk kr 250,-
  1917 . 1+ Stort hakk kr 150,-
  1917 . 1+ Små riper kr 350,-
  1917 . 1+ Små riper kr 350,-
  1917 . 1/1+ . kr 350,-
  1917 . 1 . kr 275,-
  1917 . 1++ Pusseriper kr 300,-
  1925 . 1+ Forgylt-Samlerhuset kr 100,-
  1925 . 1+ . kr 50,-
  1925 . 1/1+ . kr 15,-
  1926 . 1+ Forgylt-Samlerhuset kr 100,-
  1926 . 1/1+ . kr 20,-
  1926 . 1 . kr 10,-
  1926 . 1++ . kr 85,-
  1927 . 1/1+ . kr 50,-
  1927 . 1 . kr 15,-
  1937 . 1+ irr . kr 30,-
  1938 . 1+ . kr 25,-
  1938 . 1+ . kr 25,-
  1938 . 1 . kr 10,-
  1939 . 01 . kr 200,-
  1939 . 1+/01 Flekk kr 50,-
  1939 . 1+/01 . kr 75,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1939 . 1+ . kr 10,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1939 . 1+ . kr 10,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1940 . 0/01 . kr 200,-
  1940 . 01 . kr 75,-
  1940 . 01 . kr 70,-
  1940 . 01 . kr 100,-
  1940 . 01 . kr 100,-
  1940 . 01 . kr 100,-
  1940 . 01 . kr 100,-
  1940 . 01 . kr 100,-
  1940 . 1+/01 . kr 50,-
  1940 . 1+/01 . kr 50,-
  1940 . 1+/01 . kr 50,-
  1946 . 0/01 . kr 60,-
  1946 . 0/01 . kr 75,-
  1946 . 0/01 . kr 75,-
  1946 . 0/01 . kr 60,-
  1946 . 0/01 . kr 70,-
  1946 . 0/01 . kr 75,-
  1946 . 0/01 . kr 75,-
  1946 . 0/01 . kr 75,-
  1946 . 0/01 . kr 75,-
  1946 . 0/01 . kr 75,-
  1946 . 01 . kr 50,-
  1946 . 01 . kr 40,-
  1946 . 01 . kr 40,-
  1946 . 01 . kr 45,-
  1946 . 01 . kr 40,-
  1946 . 01 . kr 45,-
  1946 . 01 . kr 40,-
  1946 . 01 . kr 30,-
  1946 . 01 . kr 25,-
  1946 . 01 . kr 45,-
  1946 . 01 . kr 40,-
  1946 . 01 . kr 100,-
  1946 . 01 . kr 50,-
  1946 . 01 . kr 50,-
  1946 . 01 . kr 50,-
  1946 . 01 Forgylt-Samlerhuset kr 100,-
  1946 . 01 . kr 50,-
  1946 . 01 . kr 50,-
  1946 . 01 . kr 50,-
  1946 . 01 . kr 50,-
  1946 . 1+/01 . kr 15,-
  1946 . 1+/01 . kr 20,-
  1946 . 1+/01 . kr 20,-
  1946 . 1+/01 . kr 20,-
  1946 . 1+/01 . kr 60,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1946 . 1 . kr 5,-
  1947 . 01 . kr 100,-
  1947 . 1/1+ . kr 30,-
  1949 . 0/01 . kr 50,-
  1949 . 0/01 . kr 75,-
  1949 . 0/01 . kr 60,-
  1949 . 0/01 . kr 50,-
  1949 . 0/01 . kr 50,-
  1949 . 0/01 . kr 60,-
  1949 . 0/01 . kr 60,-
  1949 . 0/01 . kr 60,-
  1949 . 0/01 . kr 60,-
  1949 . 0/01 . kr 70,-
  1949 . 0/01 . kr 60,-
  1949 . 0/01 . kr 60,-
  1949 . 0/01 . kr 200,-
  1949 . 0/01 . kr 50,-
  1949 . 0/01 . kr 50,-
  1949 . 0/01 . kr 50,-
  1949 . 0/01 . kr 60,-
  1949 . 0/01 . kr 50,-
  1949 . 0/01 . kr 50,-
  1949 . 0/01 . kr 70,-
  1949 . 0/01 . kr 70,-
  1949 . 0/01 . kr 70,-
  1949 . 0/01 . kr 70,-
  1949 . 0/01 . kr 70,-
  1949 . 01 . kr 20,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 01 . kr 35,-
  1949 . 01 . kr 30,-
  1949 . 01 . kr 20,-
  1949 . 01 . kr 35,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 01 . kr 30,-
  1949 . 01 . kr 35,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 01 . kr 20,-
  1949 . 01 . kr 60,-
  1949 . 01 . kr 200,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 01 . kr 30,-
  1949 . 01 . kr 35,-
  1949 . 01 . kr 35,-
  1949 . 01 . kr 75,-
  1949 . 01 . kr 35,-
  1949 . 1+/01 . kr 25,-
  1949 . 1+/01 . kr 10,-
  1949 . 1+/01 . kr 15,-
  1949 . 1+/01 . kr 15,-
  1949 . 1+/01 . kr 15,-
  1949 . 1+/01 . kr 15,-
  1949 . 1+/01 . kr 10,-
  1949 . 1+/01 . kr 15,-
  1949 . 1+ . kr 10,-
  1949 . 1+ . kr 10,-
  1949 . 1+ . kr 10,-
  1949 . 1+ . kr 10,-
  1949 . 1 . kr 5,-
  1949 . 1 . kr 5,-
  1949 . 01 l.merke . kr 20,-
  1949 . 010 . kr 25,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 100,-
  1950 . 0/01 . kr 60,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 Med hull kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 0/01 . kr 60,-
  1950 . 0/01 Flekk kr 30,-
  1950 . 0/01 . kr 60,-
  1950 . 0/01 . kr 60,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 01 . kr 30,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 35,-
  1950 . 01 . kr 35,-
  1950 . 01 . kr 35,-
  1950 . 01 . kr 35,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 35,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 35,-
  1950 . 01 . kr 35,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 Med hull kr 25,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 01 . kr 30,-
  1950 . 01 . kr 30,-
  1950 . 01 . kr 35,-
  1950 NM.34 01 . kr 50,-
  1950 . 01 . kr 50,-
  1950 . 01 Flekker kr 30,-
  1950 . 01 . kr 35,-
  1950 . 01 . kr 35,-
  1950 . 01 Gammel kr 35,-
  1950 . 1+/01 . kr 15,-
  1950 . 1+/01 . kr 20,-
  1950 . 1+ . kr 5,-
  1950 . 1+ . kr 10,-
  1950 . 1+ . kr 10,-
  1950 . 1+ . kr 10,-
  1950 . 1+ . kr 10,-
  1950 . 1+ . kr 10,-
  1950 . 1+ . kr 10,-
  1950 . 1+ . kr 5,-
  1950 . 1+ . kr 50,-
  1950 . 1+ . kr 5,-
  1950 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 0 . kr 200,-
  1951 . 0 . kr 200,-
  1951 . 0 . kr 200,-
  1951 . 0 . kr 200,-
  1951 . 0 . kr 300,-
  1951 . 0 . kr 200,-
  1951 . 0 Gammel type kr 250,-
  1951 . 0/01 Gammel type kr 70,-
  1951 . 0/01 Gammel type kr 70,-
  1951 gl type 0/01 . kr 75,-
  1951 . 0/01 Gammel type kr 70,-
  1951 . 0/01 . kr 50,-
  1951 . 0/01 Gammel kr 50,-
  1951 . 0/01 Gammel kr 50,-
  1951 . 0/01 . kr 70,-
  1951 . 0/01 . kr 70,-
  1951 . 0/01 . kr 70,-
  1951 . 0/01 . kr 70,-
  1951 . 0/01 Gammel type kr 80,-
  1951 . 0/01 . kr 70,-
  1951 . 0/01 . kr 70,-
  1951 . 0/01 . kr 50,-
  1951 . 0/01 . kr 70,-
  1951 . 0/01 Gammel kr 80,-
  1951 . 0/01 . kr 70,-
  1951 . 0/01 Gammel kr 80,-
  1951 . 0/01 gammel type kr 125,-
  1951 . 0/01 Med hull, Små flekker kr 60,-
  1951 . 0/01 Ny kr 100,-
  1951 . 0/01 Ny kr 120,-
  1951 . 01 . kr 30,-
  1951 . 01 Gammel type kr 25,-
  1951 . 01 Gammel type kr 25,-
  1951 . 01 . kr 25,-
  1951 . 01 . kr 35,-
  1951 . 01 . kr 35,-
  1951 . 01 Ny type kr 30,-
  1951 . 01 . kr 40,-
  1951 . 01 . kr 35,-
  1951 . 01 . kr 35,-
  1951 . 01 . kr 35,-
  1951 . 01 Ny kr 40,-
  1951 . 01 . kr 40,-
  1951 . 01 Gammel type kr 25,-
  1951 . 01 ny type kr 35,-
  1951 . 01 Gammel kr 25,-
  1951 . 01 . kr 35,-
  1951 . 01 Ny kr 40,-
  1951 . 01 Gammel type kr 35,-
  1951 . 01 ny type kr 40,-
  1951 . 01 . kr 300,-
  1951 . 01 . kr 40,-
  1951 . 01 . kr 30,-
  1951 . 01 . kr 25,-
  1951 . 01 . kr 25,-
  1951 . 01 . kr 25,-
  1951 . 01 Ny type kr 30,-
  1951 . 01 Ny kr 40,-
  1951 . 01 Ny kr 40,-
  1951 . 1+/01 Gammel kr 15,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 1+ Gammel type kr 10,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 1+ . kr 5,-
  1951 . 1+ . kr 5,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 1+ ny type kr 10,-
  1951 . 1/1+ med hull kr 5,-
  1951 Gammel type . 0/01 . kr 70,-
  1951 Gammel type . 0/01 . kr 70,-
  1951ny . 1+/01 . kr 30,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 01 . kr 70,-
  1954 . 01 . kr 70,-
  1954 . 01 . kr 60,-
  1954 . 01 . kr 80,-
  1954 . 01 . kr 60,-
  1954 . 01 . kr 70,-
  1954 . 01 . kr 60,-
  1954 . 01 . kr 70,-
  1954 . 01 . kr 80,-
  1954 . 01 . kr 80,-
  1954 . 01 . kr 80,-
  1954 . 01 . kr 80,-
  1954 . 01 . kr 80,-
  1954 . 1+/01 . kr 120,-
  1954 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 1++ . kr 10,-
  1955 . 0/01 . kr 300,-
  1955 . 01 . kr 75,-
  1955 . 01 . kr 100,-
  1955 . 01 . kr 100,-
  1955 . 01 . kr 100,-
  1955 . 01 . kr 100,-
  1955 . 01 . kr 90,-
  1955 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 01 . kr 80,-
  1956 . 01 . kr 80,-
  1956 . 01 . kr 80,-
  1956 . 01 . kr 80,-
  1956 . 1+/01 . kr 30,-
  1956 . 1+/01 . kr 50,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1 . kr 5,-
  1957 . 0/01 . kr 100,-
  1957 . 01 . kr 50,-
  1957 . 01 . kr 50,-
  1957 . 1+ . kr 10,-
  1957 . 1+ . kr 10,-
  1957 . 1+ . kr 10,-
  1957 . 1+ . kr 10,-
  1957 . 1 Falsk kr 475,-
  1959 . 0/01 . kr 150,-
  1959 . 01 Flekk kr 50,-
  1959 . 01 . kr 75,-
  1959 . 1+/01 . kr 50,-
  1959 . 1 . kr 60,-
  1959 . 1 . kr 10,-
  1959 . 1 . kr 10,-
  1960 . 0/01 . kr 200,-
  1961 . 0/01 . kr 50,-
  1962 . 0 . kr 225,-
  1963 . 0/01 . kr 40,-
  1967 . 0 . kr 300,-
  1967 . 0 . kr 200,-
  1967 . 0 . kr 350,-
  1967 . 0 . kr 200,-
  1967 . 0 . kr 250,-
  1967 . 0 . kr 250,-
  1967 . 0 . kr 200,-
  1967 . 0 . kr 250,-
  1967 . 0 . kr 250,-
  1967 . 0 . kr 250,-
  1967 . 0 . kr 225,-
  1967 . 0 . kr 250,-
  1967 . 0/01 . kr 40,-
  1971 . 0 . kr 125,-
  1971 . 0 . kr 150,-
  1972 . 1+ . kr 5,-
  1974 . 0 . kr 25,-
  1975 . 0 . kr 20,-
  1975 . 0 . kr 20,-
  1975 . 0 . kr 25,-
  1975 . 0 . kr 25,-
  1975 . 0 . kr 25,-
  1976 . 0 . kr 15,-
  1976 . 0 . kr 20,-
  1976 . 0 . kr 15,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1976 . 0 . kr 15,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 15,-
  1978 . 0 . kr 15,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 15,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0/01 . kr 10,-
  1978 . 01 . kr 5,-
  1979 . 0 . kr 15,-
  1979 . 0 . kr 15,-
  1979 . 0 . kr 10,-
  1979 . 0 . kr 15,-
  1979 . 0 . kr 15,-
  1979 . 0 . kr 10,-
  1979 . 0 . kr 10,-
  1979 . 0/01 . kr 5,-
  1979 . 01 . kr 5,-
  1980 . 0 . kr 20,-
  1980 . 0 . kr 25,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1981 . 0 . kr 15,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1982 . 0 . kr 15,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1982 . 0/01 . kr 10,-
  1983 . 0 . kr 10,-
  1983 . 0 . kr 15,-
  1983 . 0 . kr 10,-
  1983 . 0 . kr 10,-
  1983 . 0 . kr 10,-
  1984 . 0 . kr 15,-
  1984 . 0 . kr 15,-
  1985 . 0 . kr 15,-
  1985 . 0 . kr 15,-
  1985 . 0/01 . kr 10,-
  1986 . 0 . kr 15,-
  1986 . 0 . kr 15,-
  1986 . 0 . kr 15,-
  1986 . 0 . kr 10,-
  1986 . 0 . kr 10,-
  1986 . 0 . kr 10,-
  1986 . 0/01 . kr 10,-
  1987 . 0 . kr 15,-
  1987 . 0 . kr 15,-
  1987 . 0 . kr 15,-
  1987 . 0 . kr 10,-
  1987 . 0 . kr 10,-
  1987 . 0/01 . kr 5,-
  1988 . 0 . kr 15,-
  1988 . 0 . kr 15,-
  1988 . 0 . kr 10,-
  1988 . 0 . kr 10,-
  1988 . 0 . kr 5,-
  1989 . 0 . kr 10,-
  1990 . 0 . kr 15,-
  1990 . 0 . kr 15,-
  1990 . 0 . kr 10,-
  2007 . 0 . kr 10,-
  2007 . 0 . kr 10,-
  2007 . 0 . kr 10,-
  2008 . 0 . kr 10,-
  2008 . 0 . kr 10,-
  2008 . 0 . kr 10,-
  2009 . 0 . kr 10,-
  2009 . 0 . kr 10,-
  2009 . 0 . kr 10,-
  2010 . 0 . kr 10,-
  2010 . 0 . kr 10,-
  2010 . 0 . kr 10,-