Norge etter 1874


50 Øre
  1875 . 1- . kr 2 200,-
  1887 . 1/1+ . kr 1 300,-
  1891 . 1/1- . kr 600,-
  1891 . 1- . kr 400,-
  1893 . 1+ . kr 1 350,-
  1893 . 1/1+ . kr 650,-
  1893 . 1/1+ . kr 1 100,-
  1895 . 1/1- Små riper kr 375,-
  1895 . 1/1- . kr 650,-
  1896 . 1 Skjoldete kr 600,-
  1897 . 1/1- Riper kr 450,-
  1898 . 1 Riper kr 500,-
  1901 . 1/1+ Renset, riper kr 400,-
  1901 . 1/1+ Flekk kr 800,-
  1902 . 1+ Ripe kr 800,-
  1902 . 1+ . kr 1 300,-
  1902 . 1/1- . kr 650,-
  1909 . 1+/01 Små riper kr 500,-
  1909 . 1/1+ Riper, irr kr 100,-
  1911 . 1+ Ripe kr 450,-
  1912 . 1+ Ripe kr 600,-
  1912 . 1+ . kr 900,-
  1913 . 1/1+ Irr, korrodert kr 200,-
  1914 . 1+ . kr 125,-
  1914 . 1+ Misfaret kr 100,-
  1914 . 1 Korrodert kr 35,-
  1915 . 1+ liten ripe kr 300,-
  1916 . 1+/01 . kr 300,-
  1916 . 1+ . kr 175,-
  1916 . 1+ . kr 175,-
  1916 . 1+ . kr 175,-
  1916 . 1+ . kr 175,-
  1916 . 1+ . kr 175,-
  1916 NM.48 1+ . kr 200,-
  1916 NM.48 1+ . kr 200,-
  1916 . 1+ Noe irr kr 125,-
  1916 . 1+ Kanthakk kr 90,-
  1916 . 1+ Små riper kr 125,-
  1916 . 1/1+ Buklet, ripe kr 50,-
  1916 . 1/1+ Irr kr 75,-
  1916 . 1/1+ Riper kr 90,-
  1918 . 0/01 Noen flekker kr 400,-
  1918 . 0/01 . kr 550,-
  1918 . 01 . kr 150,-
  1918 . 01 . kr 140,-
  1918 . 01 . kr 150,-
  1918 NM.49 01 . kr 150,-
  1918 NM.49 01 . kr 175,-
  1918 . 01 . kr 175,-
  1918 . 01 . kr 150,-
  1918 . 01 . kr 140,-
  1918 . 01 . kr 140,-
  1918 . 01 . kr 140,-
  1918 . 01 Flekker kr 120,-
  1918 . 1+/01 . kr 110,-
  1918 NM.49 1+/01 . kr 125,-
  1918 . 1+/01 . kr 125,-
  1918 . 1+/01 . kr 125,-
  1918 . 1+/01 . kr 120,-
  1918 . 1+ . kr 75,-
  1918 . 1+ Ripe kr 50,-
  1918 . 1+ Ripe kr 60,-
  1918 . 1+ Kantskade kr 60,-
  1918 . 1+ Liten ripe kr 60,-
  1918 . 1+ Kanthakk, riper kr 40,-
  1918 . 1+ Kanthakk kr 60,-
  1918 . 1+ . kr 75,-
  1918 . 1+ Flekker kr 50,-
  1918 . 1/1+ . kr 70,-
  1918 . 1/1+ . kr 75,-
  1918 . 1/1+ . kr 70,-
  1918 . 1/1+ Liten ripe kr 60,-
  1918 . 1/1+ . kr 70,-
  1918 . 1/1+ Hakk kr 60,-
  1918 . 1/1+ Ripe kr 60,-
  1918 . 1/1+ Flekker, rust kr 50,-
  1918 . 1 . kr 60,-
  1918 . 1 . kr 60,-
  1918 . 1 . kr 60,-
  1918 . 1 Irr kr 30,-
  1918 . 1 Rustflekker kr 40,-
  1919 . 0/01 . kr 350,-
  1919 . 01 . kr 175,-
  1919 . 01 . kr 150,-
  1919 . 01 . kr 150,-
  1919 . 01 . kr 150,-
  1919 . 01 . kr 175,-
  1919 . 01 Liten kantskade kr 100,-
  1919 . 01 . kr 150,-
  1919 . 01 . kr 150,-
  1919 . 01 . kr 150,-
  1919 . 1+/01 Ripe kr 75,-
  1919 . 1+ Små riper kr 50,-
  1919 . 1 . kr 75,-
  1919 . 1 . kr 75,-
  1920 . 01 Uten hull kr 500,-
  1920 . 01 uten hull kr 500,-
  1920 . 1+/01 Uten hull kr 550,-
  1920 NM.51 1+ . kr 475,-
  1920 . 1+ UTEN HULL kr 490,-
  1920 . 1+ Uten hull kr 500,-
  1920 . 1+ Uten hull kr 500,-
  1920 . 1+ Uten hull, irr kr 300,-
  1920 . 1+ Uten hull kr 500,-
  1920 . 1/1+ Med hull kr 1 100,-
  1920 . 1/1+ Uten hull kr 450,-
  1920 . 1 Med hull kr 650,-
  1920 . 1/1- Med hull kr 450,-
  1920 . 01 kanthakk Uten hull kr 500,-
  1920 . 1+ små hakk, renset Uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ Uten hull kr 175,-
  1921 . 1+ Uten hull kr 175,-
  1921 KM.379 1+ uten hull, flekker kr 150,-
  1921 . 1/1+ med hull kr 150,-
  1921 . 1/1+ Uten hull, noe irr, kanthakk kr 150,-
  1921 . 1 med hull kr 80,-
  1921 . 1 Med hull kr 60,-
  1921 . 1 Med hull kr 60,-
  1921 . 1 Med hull kr 60,-
  1921 . 0/01 flekk Uten hull kr 300,-
  1921 . 01 blankettfeil Uten hull kr 250,-
  1921 . 01 noe rust Uten hull kr 250,-
  1921 . 1 hakk Med hull kr 50,-
  1921 . 1 kanthakk Med hull kr 50,-
  1921 . 1+ noe irr Med hull kr 200,-
  1922 . 1+/01 Uten hull kr 250,-
  1922 . 1+/01 uten hull kr 240,-
  1922 NM.56 1+ m.h. kr 175,-
  1922 . 1+ Med hull kr 175,-
  1922 . 1+ med hull kr 175,-
  1922 . 1+ uten hull kr 200,-
  1922 NM.55 1+ med hull kr 175,-
  1922 . 1+ med hull kr 175,-
  1922 . 1+ Uten hull kr 175,-
  1922 . 1+ Med hull kr 200,-
  1922 . 1+ Med hull kr 200,-
  1922 . 1+ Med hull kr 200,-
  1922 . 1+ uten hull kr 200,-
  1922 . 1+ Uten hull kr 200,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 120,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 100,-
  1922 . 1/1+ . kr 100,-
  1922 . 1/1+ med hull kr 100,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 125,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 125,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 125,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 125,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 125,-
  1922 . 1/1+ med hull kr 150,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 125,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 130,-
  1922 . 1 Med hull kr 100,-
  1922 . 1 m.h kr 60,-
  1922 . 1 m.h. kr 70,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 Med hull kr 50,-
  1922 . 1 Med hull kr 50,-
  1922 . 1 Med hull kr 60,-
  1922 . 1 Med hull kr 60,-
  1922 . 1 Med hull kr 60,-
  1922 . 1+ blankettfeil Med hull kr 175,-
  1922 . 1+ kanthakk Uten hull kr 125,-
  1922 . 1+ noe irr Med hull kr 130,-
  1922 . 1+ riper Med hull kr 100,-
  1922 med hull . 1 . kr 75,-
  1923 NM.58 0/01 med hull kr 2 900,-
  1923 NM.58 0/01 med hull kr 2 300,-
  1923 NM.58 0/01 med hull kr 2 500,-
  1923 . 1+ med hull, kanthakk kr 800,-
  1923 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1/1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1 med hull kr 60,-
  1923 . 1 med hull kr 50,-
  1923 . 1 Med hull kr 35,-
  1923 . 1 Med hull kr 50,-
  1923 . 01 kanthakk Uten hull kr 1 100,-
  1923 . 1 kanthakk Med hull kr 30,-
  1923 . 1 Med hull kr 35,-
  1926 . 1/1+ . kr 15,-
  1927 . 1+ . kr 10,-
  1927 . 1 . kr 10,-
  1927 . 1 . kr 10,-
  1928 . 1+ . kr 40,-
  1928 . 1+ . kr 40,-
  1928 . 1/1+ . kr 20,-
  1929 . 1+ . kr 100,-
  1929 . 1+ . kr 100,-
  1929 . 1+ . kr 100,-
  1929 . 1+ . kr 100,-
  1929 . 1+ . kr 100,-
  1929 . 1/1+ . kr 70,-
  1929 . 1/1+ . kr 70,-
  1929 . 1/1+ . kr 70,-
  1929 . 1/1+ . kr 60,-
  1929 . 1/1+ lite hakk kr 30,-
  1929 . 1/1+ bl.feil kr 30,-
  1929 . 1/1+ kanthakk kr 40,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1940 . 1+/01 . kr 30,-
  1940 . 1+ . kr 10,-
  1940 . 1 . kr 5,-
  1941 . 01 . kr 40,-
  1941 . 01 Med hull kr 50,-
  1941 . 1+/01 Med hull kr 30,-
  1941 . 1+ . kr 10,-
  1941 . 1+ Zink kr 75,-
  1941 . 1+ zink kr 75,-
  1941 . 1+ zink kr 100,-
  1941 . 1+ . kr 75,-
  1941 . 1+ . kr 80,-
  1941 NM.269 1+ zink kr 100,-
  1941 . 1+ . kr 10,-
  1941 . 1+ . kr 70,-
  1941 . 1+ Zink kr 75,-
  1941 . 1+ . kr 75,-
  1941 . 1+ . kr 10,-
  1941 . 1+ Zink kr 75,-
  1941 . 1+ zink kr 75,-
  1941 . 1+ . kr 75,-
  1941 . 1+ Zink kr 75,-
  1941 . 1+ zink kr 90,-
  1941 . 1+ ZINK kr 75,-
  1941 . 1+ Zink kr 75,-
  1941 . 1+ Zink kr 75,-
  1941 . 1+ Zink kr 75,-
  1941 . 1/1+ Zink kr 55,-
  1941 . 1/1+ Zink kr 55,-
  1941 . 1/1+ zink kr 50,-
  1941 . 1/1+ Zink kr 65,-
  1941 . 1/1+ Zink kr 200,-
  1941 . 1 . kr 20,-
  1941 . 1 zink kr 35,-
  1941 . 1 Zink kr 35,-
  1941 . 1 . kr 50,-
  1941 . 1 Zink kr 35,-
  1941 . 1 Zink kr 50,-
  1941 . 1 . kr 35,-
  1941 . 1 . kr 50,-
  1941 . 1 . kr 35,-
  1941 . 1 . kr 40,-
  1941 . 1 zink kr 40,-
  1941 . 1 Zink kr 35,-
  1941 NM.269 1 . kr 40,-
  1941 . 1 . kr 35,-
  1941 . 1 irr kr 20,-
  1941 . 1 Zink kr 35,-
  1941 . 1 Zink kr 35,-
  1941 . 1 Zink kr 35,-
  1941 . 1 zink kr 50,-
  1941 . 1 Zink kr 50,-
  1941 . 1 riper Zink kr 30,-
  1941 . 1 noe irr Zink kr 30,-
  1941 . 1+/01 flekk Zink kr 75,-
  1941 . 1/1+ noe irr Zink kr 30,-
  1941 NM.269 01 Zink kr 300,-
  1941 NM.269 1+/01 Zink kr 200,-
  1942 . 0/01 zink, irr kr 200,-
  1942 NM.270 01 Zink kr 200,-
  1942 . 01 hakk,riper kr 125,-
  1942 NM.270 01 . kr 175,-
  1942 . 01 zink kr 200,-
  1942 NM.270 1+/01 Zink kr 100,-
  1942 NM.270 1+/01 Zink kr 100,-
  1942 NM.270 1+/01 Zink kr 100,-
  1942 . 1+ . kr 45,-
  1942 . 1+ Zink kr 45,-
  1942 . 1+ . kr 50,-
  1942 . 1+ Zink kr 45,-
  1942 . 1+ zink kr 60,-
  1942 . 1+ zink kr 50,-
  1942 . 1+ zink kr 45,-
  1942 . 1+ zink kr 50,-
  1942 . 1+ zink kr 50,-
  1942 . 1+ . kr 60,-
  1942 . 1+ zink kr 50,-
  1942 . 1+ zink kr 50,-
  1942 . 1+ Zink kr 45,-
  1942 . 1+ zink kr 60,-
  1942 NM.270 1+ . kr 50,-
  1942 . 1+ . kr 75,-
  1942 . 1+ Zink kr 45,-
  1942 . 1+ Zink kr 45,-
  1942 . 1+ Zink kr 45,-
  1942 . 1+ zink kr 65,-
  1942 . 1+ Zink kr 65,-
  1942 . 1+ Zink kr 65,-
  1942 . 1/1+ Zink kr 55,-
  1942 . 1/1+ Zink kr 35,-
  1942 . 1/1+ Zink kr 35,-
  1942 . 1/1+ Zink kr 35,-
  1942 . 1/1+ Zink kr 35,-
  1942 . 1/1+ Zink kr 35,-
  1942 . 1 . kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 50,-
  1942 . 1 zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 50,-
  1942 . 1 Zink kr 25,-
  1942 . 1 . kr 25,-
  1942 . 1 . kr 25,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 zink kr 30,-
  1942 . 1 . kr 40,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 kanthakk Zink kr 10,-
  1942 . 1+ blankettfeil Zink kr 30,-
  1942 . 1+ irr Zink kr 20,-
  1942 . 1+ noe irr Zink kr 50,-
  1942 . 1+/01 Zink kr 100,-
  1942 . 1+ små kanthakk Zink kr 25,-
  1944 . 1+ Zink kr 250,-
  1945 . 1+ Med hull kr 20,-
  1946 . 0/01 . kr 100,-
  1946 . 0/01 . kr 100,-
  1946 . 01 . kr 70,-
  1946 . 01 . kr 70,-
  1946 . 01 . kr 70,-
  1946 . 01 . kr 75,-
  1946 . 01 . kr 75,-
  1947 . 0/01 . kr 80,-
  1947 . 01 . kr 60,-
  1947 . 01 . kr 60,-
  1947 . 01 . kr 60,-
  1947 . 01 . kr 65,-
  1947 . 01 . kr 65,-
  1947 . 01 . kr 50,-
  1947 . 01 . kr 50,-
  1947 . 01 . kr 60,-
  1947 . 01 . kr 65,-
  1947 . 01 . kr 60,-
  1947 . 1+/01 . kr 40,-
  1947 . 01 flekker . kr 40,-
  1947 . 01 flekker . kr 40,-
  1947 . 1++ . kr 20,-
  1948 . 0 . kr 150,-
  1948 . 0 . kr 150,-
  1948 . 0 . kr 150,-
  1948 . 0/01 . kr 60,-
  1948 . 0/01 . kr 60,-
  1948 . 0/01 . kr 50,-
  1948 . 0/01 . kr 50,-
  1948 . 0/01 . kr 60,-
  1948 . 0/01 Flekk kr 30,-
  1948 . 0/01 . kr 50,-
  1948 . 0/01 . kr 50,-
  1948 . 0/01 . kr 50,-
  1948 . 0/01 Kantskade kr 30,-
  1948 . 0/01 . kr 50,-
  1948 . 0/01 . kr 50,-
  1948 . 0/01 . kr 50,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 50,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 50,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 30,-
  1948 . 01 . kr 10,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 30,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 1+/01 . kr 10,-
  1948 . 1+/01 . kr 25,-
  1948 . 1+/01 . kr 20,-
  1948 . 1+/01 . kr 20,-
  1948 . 1+ . kr 10,-
  1948 . 1+ . kr 10,-
  1948 . 1+ . kr 5,-
  1948 . 1 . kr 5,-
  1948 . 1 . kr 5,-
  1953 . 0 To små riper kr 300,-
  1953 . 01 . kr 50,-
  1953 . 01 . kr 50,-
  1953 . 01 . kr 40,-
  1953 . 01 . kr 50,-
  1953 . 01 . kr 50,-
  1953 . 01 . kr 50,-
  1953 . 1+/01 . kr 30,-
  1953 . 1+/01 . kr 30,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1953 . 1+ . kr 5,-
  1953 . 1+ . kr 5,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1953 . 1+ Renset kr 10,-
  1953 . 1++ . kr 20,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 NM.72 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 225,-
  1954 . 1+ . kr 190,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 225,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 190,-
  1954 . 1+ . kr 225,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 290,-
  1954 . 1+ . kr 225,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 275,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ Små riper kr 150,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1/1+ . kr 100,-
  1954 . 1++ . kr 500,-
  1954 . 1++ . kr 225,-
  1954, . 1+ . kr 250,-
  1955 . 0/01 . kr 325,-
  1957 . 1+/01 . kr 20,-
  1958 . 01 . kr 60,-
  1958 . 1+ flekk kr 5,-
  1958 . 1 . kr 5,-
  1958 . 1 . kr 5,-
  1961 . 0 . kr 250,-
  1961 . 0/01 . kr 40,-
  1964 . 0/01 . kr 20,-
  1966 . 0 . kr 95,-
  1966 . 0 . kr 100,-
  1966 . 0 . kr 100,-
  1966 . 0 . kr 100,-
  1966 . 0 . kr 125,-
  1966 . 0 . kr 125,-
  1966 . 0 . kr 100,-
  1966 . 0 . kr 100,-
  1966 . 0 . kr 150,-
  1966 . 0 Liten ripe kr 75,-
  1966 . 0 . kr 125,-
  1966 . 0 . kr 80,-
  1966 . 0/01 . kr 25,-
  1966 . 01 . kr 20,-
  1966 . 01 . kr 20,-
  1966 . 0 flekk . kr 60,-
  1967 . 0 . kr 90,-
  1968 . 0 . kr 70,-
  1968 . 0 . kr 75,-
  1968 . 0 . kr 75,-
  1968 . 0 . kr 80,-
  1968 . 0 . kr 125,-
  1968 . 0 . kr 100,-
  1968 . 01 . kr 10,-
  1968 . 01 . kr 10,-
  1968 . 1+ . kr 5,-
  1968 . 1+ . kr 5,-
  1968 . 1 . kr 5,-
  1969 . 0 . kr 50,-
  1969 . 0 . kr 30,-
  1969 . 0 . kr 50,-
  1969 . 0 . kr 40,-
  1969 . 0 . kr 40,-
  1969 . 0 . kr 30,-
  1969 . 0 . kr 40,-
  1969 . 0 . kr 40,-
  1970 . 0 . kr 80,-
  1970 . 0 . kr 100,-
  1970 . 0 . kr 100,-
  1970 . 0 . kr 90,-
  1970 . 0 . kr 125,-
  1970 . 0 . kr 100,-
  1970 . 0 . kr 100,-
  1970 . 0 . kr 125,-
  1970 . 0 . kr 100,-
  1970 . 0 . kr 100,-
  1970 . 0 . kr 100,-
  1970 . 0 . kr 125,-
  1970 . 0 . kr 125,-
  1970 . 0 . kr 110,-
  1970 . 0/01 . kr 50,-
  1970 . 0/01 . kr 50,-
  1970 . 1+/01 . kr 20,-
  1970 . 1 . kr 10,-
  1970 . Prooflike . kr 200,-
  1971 . 1+ . kr 5,-
  1972 . 0 . kr 30,-
  1972 . 0 . kr 30,-
  1972 . 0 riper kr 10,-
  1972 . 0/01 . kr 10,-
  1972 . 0/01 . kr 10,-
  1972 . 0/01 . kr 20,-
  1972 . 0/01 . kr 20,-
  1972 . 1+ . kr 5,-
  1973 . 0/01 . kr 10,-
  1973 . 01 . kr 5,-
  1973 . 01 . kr 10,-
  1973 . 01 . kr 5,-
  1973 . 1+ . kr 5,-
  1974 . 0 . kr 15,-
  1974 . 0 . kr 10,-
  1974 . 0 . kr 10,-
  1974 . 0 . kr 10,-
  1974 . 0 . kr 10,-
  1974 . 0 . kr 15,-
  1974 . 01 . kr 5,-
  1974 . 01 . kr 5,-
  1974 . 1+ . kr 5,-
  1975 . 0 . kr 15,-
  1975 . 0 . kr 15,-
  1975 . 0 . kr 10,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1976 . 0 . kr 15,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1976 . 0 . kr 15,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1976 . 0/01 . kr 10,-
  1977 . 01 . kr 5,-
  1977 . 01 . kr 5,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 15,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0/01 . kr 5,-
  1978 . 01 . kr 5,-
  1979 . 0 . kr 10,-
  1979 . 0 . kr 10,-
  1979 . 0 . kr 10,-
  1979 . 0 . kr 10,-
  1979 . 0 . kr 10,-
  1979 . 0 . kr 10,-
  1979 . 0 . kr 10,-
  1979 . 01 . kr 5,-
  1979 . 01 . kr 5,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1981 . 01 . kr 5,-
  1982 . 0/01 . kr 5,-
  1982 . 01 . kr 5,-
  1983 . 0 . kr 10,-
  1984 . 0 . kr 10,-
  1984 . 0 . kr 10,-
  1984 . 0 . kr 10,-
  1984 . 0 . kr 10,-
  1984 . 0 . kr 10,-
  1984 . 0 . kr 10,-
  1985 . 0 . kr 10,-
  1985 . 0 . kr 10,-
  1985 . 0 . kr 10,-
  1985 . 0 . kr 10,-
  1985 . 0 . kr 10,-
  1985 . 0/01 . kr 5,-
  1985 . 0/01 . kr 5,-
  1985 . 01 . kr 5,-
  1986 . 0 Prakt kr 20,-
  1986 . 0 . kr 10,-
  1986 . 0 . kr 10,-
  1986 . 0 . kr 10,-
  1988 . 0 . kr 10,-
  1991 . 0 . kr 10,-
  1991 . 0 . kr 10,-
  1993 . 01 . kr 5,-
  2007 . 0 . kr 10,-
  2007 . 0 . kr 10,-
  2007 . 0 . kr 10,-
  2008 . 0 . kr 10,-
  2008 . 0 . kr 10,-
  2008 . 0 . kr 10,-
  2009 . 0 . kr 10,-
  2009 . 0 . kr 10,-
  2009 . 0 . kr 10,-
  2010 . 0 . kr 10,-
  2010 . 0 . kr 10,-
  2010 . 0 . kr 10,-