Norge før 1874


Oscar II (1872 - 1905)
3 Skilling  
  1872 NM.15A 1+ Rosetter kr 350,-
  1872 NM.15A 1/1+ Rosetter kr 300,-
  1873 . 1 . kr 225,-
  1873 NM.1/1- 1/1- . kr 150,-
  1873 NM.16 1- . kr 150,-
  1873 NM.16 1- . kr 150,-