Vi aksepterer betaling med de fleste vanlige kredittkort. Send, ring, eller fax oss ditt kredittkortnr samt utløpsdato ved bestilling. Vi aksepterer også PayPal til e-mail mynt@riibe.no. Bestillinger betalt med kredittkort og PayPal belastes med kr. 75 i porto. Alle andre bestillinger sendes i postoppkrav, og porto kr 75,- kommer i tillegg.

Major credit cards accepted as payment. Please mail, fax or phone us your card number and expiration date. We now also accept PayPal, using our e-mail address mynt@riibe.no. Orders paid by credit card or PayPal cost NOK 75,- in postage. All other orders NOK 75,-

Vi tar forebehold om at prisene på enkelte objekter kan være forandret, samt at noen av objektene allerede kan være solgt.


Vennligst gi tilbakemelding på eventuelle feil og problemer til Riibe Mynthandel.
Please report any problems to Riibe Mynthandel.

Ønsker du tilsendt e-mail med spesialtilbud, sender du en e-mail til oss.